Choď na obsah Choď na menu
 


Zaujímavosti z meteorológie a klimatológie (doma a v zahraničí)

Svetový meteorologický deň 23.III.2015

Svetová meteorologická organizácia (WMO) bola založená pôvodne ako medzinárodná meteorologická organizácia (IMO) v roku 1873 a predbežne obnovená na zasadaní viacerých členov IMO v roku 1947 s platnosťou od 23.III.1950 ako WMO (a začlenená medzi organizácie OSN). Od roku 1961 sa pri príležitosti obnovenia WMO oslavuje 23.III. každoročne Svetový meteorologický deň (SMD).

Heslom tohtoročného svetového meteorologického dňa je (anglicky): "Climate Knowledge for Climate Action", čo môžeme voľne a obšírnejšie preložiť ako: "Lepšie znalosti o klíme pre efektívnejšie opatrenia na zamedzenie negatívnych dôsledkov klimatickej zmeny, prípadne na pozitívne využitie klimatického potenciálu Zeme"  http://www.wmo.int/worldmetday/

Všetkým, ktorí v tejto oblasti pôsobíme, je jasné, že o klimatickom systéme Zeme toho vieme stále ešte dosť málo na to, aby sme tvrdili, že poznáme dobre mechanizmus klimatických zmien. Vieme ale dosť veľa na to, aby sme mohli tvrdiť, že človek už zasahuje do klimatického systéme celej Zeme tak intenzívne, že je to porovnateľné so zmenami prirodzených faktorov vplývajúcich na klímu v globálnom a regionálnom rozsahu.

Klimatická zmena, teda tá časť všetkých zmien klímy, ktorú vyvoláva človek svojimi aktivitami, môže destabilizovať celý klimatický systém Zeme tak, že to bude mať negatívne dôsledky vo viacerých oblastiach na Zemi. Preto je dôsležité, aby sme lepšie spoznali mechanizmus fungovania klimatického systému Zeme.

Poznámka: Pri príležitosti SMD 2015 bude 27. alebo 28.III.2015 na všetkých pracoviskách SHMÚ v SR tradičný deň otvorených dverí (pozrite stránku SHMÚ).

Vložil: M. Lapin, 23.III.2015