Choď na obsah Choď na menu
 


Príklad extrémov teploty vzduchu v Hurbanove - maximá

Charakteristiky z denných maxím teploty vzduchu po mesiacoch roka

Príklad spracovania maxím teploty vzduchu (v °C) v Hurbanove v období 1961-2012 (podľa údajov SHMÚ, uvedené sú hodnoty a roky s najvyššou a najnižšou teplotou z denných maxím teploty vzduchu po mesiacoch, horný a dolný decil (d), horný a dolný kvartil (q), medián (stredná hodnota), priemer (Mean), smerodajná odchýlka (StDev) a frekvencia výskytu ročných maxím teploty v mesiacoch (freq.)) - Vysvetlivky sú aj na predchádzajúcej stránke, napríklad v júli 1980 bola nameraná v Hurbanove najvyššia teplota iba 29,0 °C, no v júli 2007 až 40,3 °C.

Charakteristika
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Maximum
16,9
19,6
25,7
31,1
33,7
37,5
40,3
39,0
33,6
28,9
23,2
19,0
Rok(Max)
2002
1990
1974
2012
2005
2000
2007
2000
2008
2009
1963
1989
d9
14,1
18,1
23,7
28,4
32,4
35,1
36,1
36,8
32,2
27,1
20,7
14,5
q3
12,4
15,0
21,9
26,7
30,4
33,8
35,3
34,9
30,4
26,5
19,5
12,8
Mean
10,4
12,7
20,2
25
29,1
32,3
34,1
33,5
29,3
24,4
17,6
10,9
Median
10,6
13,4
20,1
24,7
29,4
32,6
34,2
33,4
29,2
24,6
17,6
11,1
q1
8,6
9,4
18,5
22,8
27,4
30,7
32,9
32,0
28,1
23,3
15,6
8,8
d1
6,2
8,0
16,5
21,9
26,1
29,3
31,8
30,8
26,1
22,0
14,8
6,6
Minimum
3,5
4,7
12,2
20,1
23,3
27,6
29,0
28,6
24,2
14,8
10,5
3,2
Rok(Min)
1964
1963
1996
1991
1991
1971
1980
1976
2010
1974
1988
1969
StDev
3,01
3,71
2,68
2,56
2,31
2,25
1,96
2,25
2,2
2,46
2,47
3,07
freq.
0
0
0
0
0
6
24
21
1
0
0
0

 Vložil:  M. Lapin, 22.III.2013
V niektorých prípadoch je vhodnejšie hodnotenie po kratších obdobiach ako jeden mesiac, napríklad po kalenárnych dekádach (každý mesiac 3 dekády). Štatistické charakteristiky po jednotlivých dňoch ale neposkytujú reálny obraz o výskyte kvantilov s malou pravdepodobnosťou prekročenia (dolný a horný decil - 10% a 90% (prekročenie raz za 10 rokov v priemere), prípadne 5% a 95%, alebo 2% a 98% (prekročenie raz za 50 rokov v priemere)). Vzhľadom na to, že spracovanie po dňoch roka sa robí z malého súboru údajov, nie sú susedné dni v roku štatisticky konzistentné - možu sa pri malej pravdepodobnosti výskytu (prekročenia) líšiť aj o niekoľko °C (čo je nakoniec vidieť aj pri extrémoch priemernej dennej teploty vzduchu v Hurbanove - druhý obrázok na stránke WEB). Na poslednom obrázku na tej istej stránke sú uvedené absolútne maximá teploty vzduchu po dňoch. Preto považujem uvádzanie extrémov a rekordov teploty vzduchu po jednotlivých dňoch za zaujímavý údaj len pre médiá a pre ľudí s malým prehľadom v štatistickom spracovaní meteorologických údajov. V prípade absolútnych extrémov je určitým riešením zostrojenie obalovej krivky.
Doplnil: M.Lapin, 1.II.2014, doplnené 20.II.2014