Choď na obsah Choď na menu
 


Pravdepodobnosť prekročenia vybraných hodnôt teploty vzduchu

Priemerná pravdepodobnosť opakovania alebo prekročenia mesačných priemerov teploty vzduchu v Hurbanove podľa spracovania časového radu 1901-2000 a teoretického modelu distribučnej funkcie Pearson III. Predpokladá sa pritom, že časový rad je stacionárny v celom rozsahu 100 rokov. Odhad návrhových hodnôt s prekročením alebo podkročením raz za 1000 rokov je iba orientačný, chyba odhadu je v tomto prípade už značná a pravdepodobne prekračuje 0,5 °C v zimných mesiacoch a 0,3 °C v mesiacoch letných. Odhad návrhových hodnôt priemerného prekročenia a podkročenia raz za 100 a menej rokov je už celkom spoľahlivý, štatistická chyba zrejme nie je väčšia ako 0,1 °C (chyba v dôsledku nestacionarity časového radu a možných nepresností v meraniach môže uvedený odhad mierne zhoršiť, nie je ale zrejme väčšia ako 0,2 °C). 

Roky - vyjadrujú priemernú pravdepodobnosť prekročenia alebo podkročenia v rokoch, hodnoty teploty sú v °C

Roky

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 000

5,7

5,8

10,7

15,7

20,1

22,7

24,5

24,7

19,9

15,6

10,4

5,5

100

4,4

5,2

9,5

14,4

19,1

21,7

23,4

23,2

18,9

14,1

9,1

4,7

50

3,8

4,9

9,0

13,9

18,6

21,3

23,0

22,6

18,4

13,6

8,6

4,3

20

2,9

4,4

8,3

13,1

18,1

20,8

22,4

21,9

17,9

12,9

7,9

3,7

10

2,1

3,8

7,7

12,5

17,5

20,3

21,9

21,3

17,4

12,2

7,2

3,2

5

1,0

3,0

6,9

11,8

16,9

19,7

21,4

20,6

16,7

11,5

6,4

2,4

Median

-1,2

0,9

5,2

10,4

15,5

18,6

20,3

19,4

15,4

10,0

4,7

0,8

5

-3,9

-2,0

3,3

9,0

14,2

17,4

19,2

18,4

14,1

8,6

2,9

-1,2

10

-5,4

-3,8

2,3

8,3

13,4

16,7

18,6

17,9

13,4

7,9

1,8

-2,4

20

-6,7

-5,5

1,4

7,7

12,8

16,2

18,2

17,5

12,8

7,3

1,0

-3,4

50

-8,3

-7,5

0,4

7,1

12,1

15,6

17,8

17,1

12,2

6,7

0,0

-4,7

100

-9,4

-9,0

-0,3

6,6

11,6

15,2

17,4

16,9

11,7

6,3

-0,7

-5,6

1 000

-12,7

-13,7

-2,4

5,5

10,2

14,1

16,5

16,3

10,4

5,1

-2,6

-8,3

Ako je z textu a tabuľky zrejmé, praktické použitie takýchto údajov je zložité najmä vtedy, ak potrebujeme stanoviť pravdepodobnosť prekročenia nejakej hodnoty za dlhšie obdobie ako t = 2,5 n, kde n je počet rokov vstupujúcich do výpočtov, v tomto prípade je to 100 rokov, teda t = 250 rokov. Ak by bol časový rad stacionárny, to znamená, nebol by v ňom žiaden časový trend dlhodobých priemerov a ani charakteristík variability, tak by to šlo dosť úspešne. Vieme ale, že aktuálny rad priemerov teploty vzduchu v období 1901-2013 stacionárny nie, v posledných 40 rokoch je trend dokonca väčší ako 1,5 °C. Aj preto berieme všetky odhady návrhových charakteristík s určitou rezervou, ktorá sa nedá priamo odčítať z tabuľky. 

Spracoval: M. Lapin, podľa údajov SHMÚ, 4.II.2014, doplnené 6.II.2014

Pravdepodobnosť prekročenia denných priemerov teploty vzduchu

To je dosť zložitý problém, pretože máme z Hurbanova k dispozícii iba denné hodnoty priemerov teploty vzduchu za obdobie 1951-2014, pričom priemery v období 2001-2014 boli už výrazne vyššie ako v predchádzajúcom období 1951-2000. SHMÚ ale má v archíve takéto údaje z celého obdobia 1871-2014. Takýto súbor údajov už nie je vhodný na podrobné štatistické spracovanie - obsahuje významný časový trend. Preto som spracoval priemerné hodnoty, horný a dolný decil v ročnom chode iba z obdobia 1951-2000. Do grafu som vložil aj rok 2014, môžeme teda posúdiť, že ktoré dni v roku 2014 boli relatívne veľmi teplé a relatívne veľmi studené v porovnaní s podmienkami v období 1951-2000. Napriek hladeniu 7-denným kĺzavým priemerom sa neodstránil nepravidelný ročný chod týchto charakteristík, no môžeme si subjektívne predstaviť pravdepodobnú hodnotu aj pri nepravidelnom ročnom chode. Kvalitnejší graf je vo Fotoalbume (Klimatologické grafy).

hu-den-sm-50.jpg

Vložil: M. Lapin, 23.IV.2015