Choď na obsah Choď na menu
 


Rekordy teploty vzduchu a zrážok v ročnom chode

Synoptická služba SHMÚ (ale aj iných krajín) s obľubou zverejňuje prekročenie denných maxím a miním teploty vzduchu (rekordy) na jednotlivých staniciach po jednotlivých dňoch roka (zvyčajne od roku 1951 alebo od začiatku pozorovaní). Médiá majú o takéto informácie záujem, lebo sú pre čitateľov, poslucháčov a divákov atraktívne. Odborníci ale nad takými informáciami zväčša krútia hlavou a považujú ich za odborný nezmysel alebo meteorologický bulvár. V nasledujúcom príspevku sa pozrime preto na ročný chod denných miním teploty vzduchu v Hurbanove a v Oravskej Lesnej v období 1961-2010 a ročný chod maxím denných úhrnov zrážok v Hurbanove v období 1871-2010.

Vložil: M. Lapin, 25.VIII.2014

 

Ročný chod klimatických charakteristík

Viaceré klimatické prvky majú zreteľný ročný chod, ktorý je daný predovšetkým solárnou klímou, teda buď dĺžkou dňa, globálnym žiarením, alebo radiačnou bilanciou. Keďže tieto parametre majú v dlhodobom režime hladký priebeh, očakávame, že aj klimatické charakteristiky budú mať podobne hladký priebeh ročného chodu. Prax je ale vo väčšine prípadov komplikovanejšia a aj charakteristiky vypočítané z dlhých radov pozorovaní sa vyznačujú značnými nepravidelnosťiami v ročnom chode. Niektoré z týchto nepravidelností môžeme nazvať singularitami (ak to dokážeme vysvetliť cirkulačnými zvláštnosťami v ročnom chode), iné sú iba prejavom značnej variability výskytu hodnôt daného klimatického prvku. 

Špecifickým prípadom sú absolútne minimá a maximá hodnôt klimatických prvkov. V zásade by mali byť v súlade s distribučnými funkciami súborov údajov (zväčša sa používa Pearsonovo alebo LogNormálne trojparametrické rozdelenie teoretického modelu). Absolútne maximum alebo minimum býva často odľahlou hodnotou s neistým ocenením pravdepodobnosti prekročenia (aj v krátkom 30-ročnom rade sa môže vyskytnúť hodnota zodpovedajúca priemernej pravdepodobnosti prekročenia raz za 200 alebo 500 rokov, prípadne aj v dlhom 100-ročnom rade sa nevyskytne ani jedna hodnota s priemernou pravdepodobnosťou prekročenia raz za 100 rokov). To je hlavná príčina stavu, že v susedných dňoch roka sú okrajové údaje v distribučných krivkách značne premenlivé (obrázky). Pre uvedené príčiny je evidencia a prezentovanie denných rekordov klimatických prvkov po jednotlivých dňoch roka zo štatistického hľadiska nereprezentatívne a teda odborne neopodstatnené. Ako vidíme na priložených obrázkoch (sú aj vo Fotoalbume - Klimatologické grafy v lepšom rozlíšení), rekordy denných miním teploty vzduchu sa v susedných dňoch roka líšia aj o viac ako 5 °C a pri denných úhrnoch zrážok aj o viac ako 200%. Aj úplný amatér sa preto určite čuduje, že prezentovaný rekord minima teploty pre daný deň by už v susedných dňoch zaostával za rekordom o 5 alebo aj 10 °C. Východiskom je konštrukcia obalovej krivky ako odhad možných absolútnych rekordov alebo spracovania takýchto rekordov po 5, 7, alebo až 11 dňoch v ročnom chode, čo už vedie k oveľa hladšej výslednej krivke (obalová krivka je ale reprezentatívnejšia). Také údaje sú použiteľne aj v praktickej aplikácii pri odhade možných extrémov klimatických prvkov v ročnom chode.  

t-min-hu-a-ol-1961.jpg

t-min-hu-a-ol-1961-kl.jpg

max-r-den-hu-1871.jpg

Vložil: M.Lapin, 26.VIII.2014

min-a-max-hu-t.jpg

Počet dní s prekonaným rekordom maxima a minima denného priemeru teploty vzduchu od roku 1951 v Hurbanove v rokoch 2000 až 2013 (podľa údajov SHMÚ, kvalitnejší obrázok je v klimatologických grafoch)

Vložil: M. Lapin, 29.XII.2014