Choď na obsah Choď na menu
 


Trend teploty vzduchu na Slovensku od 1881

 

ODCHÝLKY MESAČNÝCH PRIEMEROV TEPLOTY VZDUCHU OD I.2013 do IV.2022
Odchýlky mesačných priemerov teploty vzduchu [°C] za obdobie 2013-2022 od dlhodobých priemerov (DP) z obdobia 1951-1980 na meteorologických staniciach SHMÚ Hurbanovo (115 m n.m., JZ Slovensko, veľký park v strede malého mesta) a Košice (230 m n.m., JV Slovensko, voľné priestranstvo neďaleko malého letiska, asi 5 km od okraja mesta Košice). DP z obdobia 1951-1980 sa väčšinou iba nepatrne líšia od DP z obdobia 1961-1990 a sú blízke aj DP z obdobia 1901-2000.
Rok 2013 bol v Hurbanove teplejší od DP 1951-1980 o 1,3 °C a v Košiciach o 1,6 °C (od DP 1961-1990 o 1,2 °C, resp. o 1,5 °C). Rok 2014 bol v Hurbanove teplejší od DP 1951-1980 o 2,3 °C a v Košiciach o 2,7 °C (od DP 1961-1990 o 2,2 °C, resp. o 2,6 °C), Rok 2015 bol v Hurbanove teplejší od DP 1951-1980 o 2,1 °C a v Košiciach o 2,4 °C (od DP 1961-1990 o 2,0 °C, resp. o 2,3 °C). Rok 2016 bol v Hurbanove teplejší od DP 1951-1980 o 1,4 °C a v Košiciach o 1,9 °C (od DP 1961-1990 o 1,3 °C, resp. o 1,8 °C). Rok 2017 bol v Hurbanove teplejší od DP 1951-1980 o 1,4 °C a v Košiciach o 1,7 °C (od DP 1961-1990 o 1,3 °C, resp. o 1,6 °C). Rok 2018 bol v Hurbanove teplejší od DP 1951-1980 o 2,5 °C a v Košiciach o 2,9 °C (od DP 1961-1990 o 2,4 °C, resp. o 2,7 °C). Rok 2019 bol v Hurbanove teplejší od DP 1951-1980 o 2,5 °C a v Košiciach o 2,6 °C (od DP 1961-1990 o 2,4 °C, resp. o 2,5 °C). Rok 2020 bol v Hurbanove teplejší od DP 1951-1980 o 1,9 °C a v Košiciach o 2,2 °C (od DP 1961-1990 o 2,0 °C, resp. o 2,1 °C). Rok 2021 bol v Hurbanove teplejší od DP 1951-1980 o 1,3 °C a v Košiciach o 1,5 °C (od DP 1961-1990 o 1,2 °C, resp. o 1,3 °C).

Stanica

I.13

II.13

III.13

IV.13

V.13

VI.13

Hurbanovo

+1,1

+1,1

 -1.5

 +2,0

+1,1

+0,9

Košice

+1,1

+2,1

 -1.2

 +2,3

+1,9

+2,5

Stanica

VII.13

VIII.13

IX.13

X.13

XI.13

XII.13

Hurbanovo

 +2,8

 +2,7

 -0,7

 +1,9

 +2.0

 +1,8

Košice

 +2,3

 +3,6

 -0,2

 +1,5

 +2.8

 +0,9

Stanica

I.14

II.14

III.14

IV.14

V.14

VI.14

Hurbanovo

+4,5

 +4,0

 +4,1

 +2,0

 +0,5

 +1,2

Košice

+4,6

 +4,4

 +5,5

 +2,9

 +0,9

 +1,3

Stanica

VII.14

VIII.14

IX.14

X.14

XI.14

XII.14

Hurbanovo

+2,1

 +0,0

 +1,4

+2,3

+3,3

2,2

Košice

+2,5

 +0,6

 +2,1

+2,2

+2,8

2,9

Stanica

I.15

II.15

III.15

IV.15

V.15

VI.15

Hurbanovo

+3,8

+1,6

+1,4

+0,5

+0,8

+1,6

Košice

+3,5

+2,1

+2,7

+0,8

+1,0

+2,1

Stanica

VII.15

VIII.15

IX.15

X.15

XI.15

XII.15

Hurbanovo

+4,1

+4,6

+1,8

+0,3

+1,4

+2,2

Košice

+3,2

+5,1

+2,7

+0,9

+1,2

+2,4

Stanica

I.16

II.16

III.16

IV.16

V.16

VI.16

Hurbanovo

+1,1

 +5,4

 +1,5

 +1,6

 +1,1

 +2,1

Košice

+0,5

 +5,5

 +2,9

 +2,5

 +1,8

 +3,2

Stanica

VII.16

VIII.16

IX.16

X.16

XI.16

XII.16

Hurbanovo

+2,1

+0,4

+2,6

-0,4

+0,1

-1,1

Košice

+2,3

+1,3

+3,2

+0,1

+0,5

-1,3

Stanica

I.17

II.17

III.17

IV.17

V.17

VI.17

Hurbanovo

-3,8

+1,9

+4,0

-0,1

+2,1

+3,7

Košice

-3,2

+2,0

+4,3

+0,7

+2,4

+3,3

Stanica

VII.17

VIII.17

IX.17

X.17

XI.17

XII.17

Hurbanovo

+2,2

+3,6

+0,1

+1,1

+0,8

+1,2

Košice

+1,5

+3,7

+1,1

+1,2

+1,1

+1,9

Stanica

I.18

II.18

III.18

IV.18

V.18

VI.18

Hurbanovo

+4,8

-1,1

-1,0

+5,7

+4,5

+2,3

Košice

+4,8

+0,0

-0.8

+5,8

+5,0

+2,7

Stanica

VII.18

VIII.18

IX.18

X.18

XI.18

XII.18

Hurbanovo

+2,3

+4,1

+1,7

+3,0

+2,4

+1,1

Košice

+3,0

+4,7

+2,7

+3,3

+2,4

+0,6

Stanica

I.19

II.19

III.19

IV.19

V.19

VI.19

Hurbanovo

+1,2

+2,9

+3,3

+2,7

-1,7

+5,0

Košice

+0,8

+3,7

+4,0

+2,9

-0,3

+5,0

Stanica

VII.19

VIII.19

IX.19

X.19

XI.19

XII.19

Hurbanovo

+2,5

+3,7

+0,9

+2,4

+3,9

+3,0

Košice

+1,3

+3,4

+1,3

+2,3

+4,6

+2,6

Stanica

I.20

II.20

III.20

IV.20

V.20

VI.20

Hurbanovo

+1,6

+5,1

+1,7

+1,6

 -0,6

 +1,2

Košice

+1,5

+4,1

+2,6

+2,0

 -0,7

 +1,9

Stanica

VII.20

VIII.20

IX.20

X.20

XI.20

XII.20

Hurbanovo

+2,2

+3,5

+2,3

+1,4

 +0,5

 +4,0

Košice

+1,6

+3,7

+2,7

+2,2

 +0,6

 +4,3

Stanica

I.21

II.21

III.21

IV.21

V.21

VI.21

Hurbanovo

+3,4

+1,5

+0,6

-1,5

-1,0

+4,4

Košice

+3,2

+1,3

+1,0

-1,2

-0,1

+4,4

Stanica

VII.21

VIII.21

IX.21

X.21

XI.21

XII.21

Hurbanovo

+4,0

+1,0

+1,4

+0,0

 +0,3

 +1,0

Košice

+4,5

+0,7

+1,0

+0,2

 +1,1

 +1,4

Stanica

I.22

II.22

III.22

IV.22

V.22

VI.22

Hurbanovo

+3,4

+4,2

+0,0

-0,7

+

+

Košice

+2,3

+4,1

+1,9

-0,6

+

+

 
Mapky z aktuálnych mesiacov nájdete na stránke SHMÚ: http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 
 
DLHODOBÉ TEPLOTNÉ TRENDY NA SLOVENSKU

Priemerná odchýlka ročnej teploty vzduchu vypočítaná z údajov na staniciach SHMÚ: Hurbanovo (JZ SR, 115 m n.m.), Košice (JV SR, 230 m n.m.) a Liptovský Hrádok (S SR, 640 m n.m.) od dlhodobého priemeru 1951-1980 (len do r. 2020), pred rokom 1881 sú v druhom obrázku odvodené údaje z Viedne Hohe Warte. Kvalitnejší graf je vo FOTOALBUME (Klimatologické grafy, na konci). Spracoval M. Lapin

 srt_trend.png

srt_1775.png

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ ÚDAJOV: Klimatologická služba SHMÚ a ZAMG. Upravil: M. Lapin, 16.IV.2022