Choď na obsah Choď na menu
 


Mimoriadne počasie v zahraničí

Rubriky

Príspevky

Mimoriadne vysoký priemer teploty vzduchu na Zemi v VII a VIII.2023

10. 9. 2023

Ako sme už dlhšie predpokladali, priemer teploty vzduchu na Zemi podľa meteorologických meraní vo výške 2 m a modelovom dopočítaní chýbajúcich údajov po jednotlivých dňoch bol v VII a VIII.2023 výrazne rekordne vysoký (ERA5, copernicus.eu). Poradie najteplejších mesiacov v priemere na Zemi: VII.2023 až 16,95 °C, VIII.2023 až 16,82 °C, VII.2019 až 16,63 °C, VII.2022 až 16,61 °C, VII.2016 až 16,59 °C, VII.2021 až 16,56 °C, VII.2020 až 16,55 °C atď. Vložil: M. Lapin, 10.IX.2023

 

Dlhé obdobie rekordnej priemernej teploty na Severnej pologuli

24. 8. 2023

Od 16.VII.2023 do 18.VIII.2023 bola podľa vyhodnotenia NCEP (USA) priemerná teplota vzduchu na Severnej pologuli vo výške 2 m každý deň vyššia (34 dní) ako doterajší rekord 22,17 °C z 10.VIII.2022. Priemerná teplota sa pohybovala od 22,21 °C do 22,62 °C. Iba dodávam, že Globálna teplota vzduchu (priemer na celej Zemi) bola každý deň vyššia ako doterajší rekord 16,92 °C z 24.VII.2022 od 3.VII.2023 do 7.VIII.2023. Aj z toho dôvodu dosiahne zrejme aj mesačný priemer teploty vzduchu vo výške 2 m v VIII.2023 rekordne vysokú hodnotu tak Globálne ako aj na Severnej pologuli (podobne ako v VII.2023). Vložil: M. Lapin, 24.VIII.2023

 

Mimoriadny rekord denných a mesačných priemerov teploty vzduchu v VII.2023

15. 8. 2023

Tak ako sme už dlho predpokladali, bol VII.2023 podľa strediska GISS (NASA) až nezvyčajne rekordne teplý tak Globálne (v celosvetovom priemere) ako aj na Severnej pologuli. Doterajší Júlový rekord z VII.2019 bol prekonaný pri Globálnej teplote o 0,24 °C a z VII.2020 na Severnej pologuli dokonca o 0,34 °C. Pre VII.2023 bolo rekordne teplo na mnohých miestach na Zemi a niekde aj viac ako o 7 °C v štvorci 250x250 km nad DP 1951-1980. Veľmi podobné výsledky sú aj podľa spracovania NCDC (NOAA), VII.2023 bol v porovnaní s DP 1901-2000 o 1,12 °C teplejší Globálne a o 1,43 °C teplejší na Severnej pologuli. Na Severnej pologuli je v dennom priemere teplota vzduchu do 14.VIII.2023 už 30 dní vyššia ako bol doterajší rekord z 10.VIII.2022 (22,19 °C) a dosiahla hodnotu od 22,21 °C do 22,62 °C. Globálne bola priemerná teplota od 3.VII do 7.VIII.2023 vyššia ako doterajší rekord z 24.VII.2022 (16,92 °C) a dosiahla od 16,94 °C do 17,23 °C (denné rekordy sú podľa NCEP, USA). Vložil: M. Lapin, 15.VIII.2023

 

10 dní rekordne vysokej globálnej teploty za sebou

13. 7. 2023

Podľa vyhodnotenia strediska NCEP (USA) bola v dňoch 3-12.VII.2023 priemerná teplota vzduchu na Zemi vo výške 2 m nad zemským povrchom od 17,01 °C do 17,23 °C, čiže stále viac ako doterajší rekord 16,92 °C z 24.VII.2022. Ide o výpočet z meteorologického modelu od r. 1979, do ktorého vstupujú všetky namerané údaje používané v dennej predpovedi počasia (viac ako 13 tisíc meteorologických staníc na Zemi + presné satelitné merania teploty povrchu morí a oceánov). Podľa odborníkov je chyba takéhoto výpočtu priemernej teploty na Zemi menšia ako 0,1 °C, môžeme teda tento nezvyčajný rekord považovať za spoľahlivý. Je takmer isté, že aj celosvetový (globálny) mesačný priemer teploty vzduchu v VII.2023 bude rekordne vysoký od začiatku vyhodnocovania globálnych mesačných priemerov teploty vzduchu (od r. 1850, stredisko HadCRU). Vložil: M. Lapin, 13.VII.2023

Priemerná globálna teplota bola rekordná aj v ďalších dňoch a do 19.VII.2023 trvá táto epizóda už 17 dní. Navyše posledné 4 dni (16-19.VII.2023) boli v priemere rekordne teplé aj na severnej pologuli a prekonali tak rekord z 10.VIII.2022 s priemerom 22,17 °C. Aktualizácia: 20.VII.2023

Rekordné priemery teploty vzduchu pokračovali aj do 23.VII.2023 - Globálne (v priemere na Zemi) je to už nepretržite 21 dní každý deň v priemere teplejšie ako bolo 24.VII.2022 a na Severnej pologuli 8 dní nepretržite teplejšie ako bolo 10.VIII.2022. Je takmer isté, že táto rekordne teplá epizóda bude pokračovať. Aktualizácia: 24.VII.2023

Do 25.VII.2023 bolo nepretržite 10 dní v priemere teplejšie na Severnej pologuli ako bol doterajší rekord 22,17 °C z 10.VIII.2022, najviac bolo práve 25.VII.2023 a to až 22,62 °C (zdroj: NCEP, USA). Aktualizácia: 26.VII.2023

Do 5.VIII.2023 bolo nepretržite 21 dní v priemere teplejšie na Severnej pologuli ako bol doterajší rekord 22,17 °C z 10.VIII.2022, najviac bolo 25.VII.2023 a to až 22,62 °C. Tiež bolo nepretržite 34 dní teplejšie na celej Zemi v priemere ako doterajší rekord 16,92 °C z 24.VII.2022 (zdroj: NCEP, USA). Aktualizácia: 6.VIII.2023

Dňa 8.VIII.2023 skončila 37-denná perióda s rekordne vysokým globálnym priemerom teploty vzduchu vo výške 2 m. Na Severnej pologuli pokračuje obdobie rekordne vysokej priemernej teploty vzduchu vo výške 2 m aj 10.VIII.2023, teda už 26 dní. Aktualizácia: 11.VIII.2023

 

Rekord koncentrácie metánu v atmosfére Zeme

23. 4. 2021

REKORDNÝ NÁRAST METÁNU V ATMOSFÉRE ZEME

V roku 2020 bol zaznamenaný podľa NOAA najväčší doterajší medziročný nárast koncentrácie metánu (CH4) v atmosfére Zeme - o 14,67 ppb. Doterajšie maximum medziročného nárastu bolo v roku 1991 - 14,06 ppb. Je treba pripomenúť, že pred rokom 1800 bola koncentrácia CH4 v atmosfére Zeme okolo 700 ppb počas 12 tisíc rokov, teda od konca poslednej ľadovej doby (teraz je o 170% vyššia – 1892,3 ppb). Metán je 84-krát účinnejší skleníkový plyn ako CO2 pri hodnotení GWP za 20 rokov a 28-krát účinnejší ako CO2 pri hodnotení GWP za 100 rokov. Celkový efekt zosilnenia skleníkového efektu atmosféry je v prípade zvyšovania koncentrácie CH4 asi o 0,5 W/m2, a pri CO2 asi o 2,1 W/m2. Viac je na: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends_ch4/ Vložil: M. Lapin, 23.IV.2021

 

Rekordne teplý rok 2020

15. 1. 2021

Máme už klimatické vyhodnotenia globálnej a hemisférickej teploty za rok 2020 podľa stredísk GISS (NASA) a NCDC (NOAA). V obidvoch prípadoch bol vyhodnotený rok 2020 na severnej pologuli ako doteraz výrazne najteplejší od začiatku vyhodnocovania (od 1880, podľa GISS o 1,36 °C teplejší ako priemer z obdobia 1951-1980, v r. 2016 to bolo o 1,31 °C viac a podľa NOAA o 1,28 °C teplejší ako priemer z obdobia 1901-2000, v r. 2016 to bolo o 1,21 °C viac) a globálne tesne druhý (spolu s rokom 2016, 1,02 a 1,02 °C podľa GISS, 0,98 a 1,00 °C podľa NOAA). Dôležité je ale to, že kým v roku 2016 končilo rekordne silné ElNiňo, ktoré globálnu teplotu zvýšilo asi o 0,2 až 0,3 °C,  v roku 2020 prevažovala studená fáza LaNiňa, ktorá globálnu teplotu znížila asi o 0,1 °C a navyše sme mali minimum slnečnej aktivity v 11-ročnom cykle. Zvlášť teplo bolo v r. 2020 v Arktíde a na viacerých miestach severnej pologule. Vložil: M. Lapin, 15.I.2021

 

Neuveriteľne teplý November 2020 na Severnej pologuli

15. 12. 2020

November 2020 bol podľa strediska GISS (NASA) a aj NCDC (NOAA) výrazne najteplejším Novembrom v histórii meteorologických pozorovaní (najmenej od r. 1880), rekordne teplý bol predovšetkým na severe Európy a Ázie ale aj v Arktíde (ojedinele až o 14,8 °C teplejší ako dlhodobý priemer z 20. storočia). To spôsobilo, že aj November a aj obdobie Január až November je na Severnej pologuli historicky najteplejšie. Je to prekvapujúce aj preto, že v Júli 2020 nastúpila stredne silná studená epizóda LaNiňa, je nízka slnečná aktivita a je aj mierne znížená emisia skleníkových plynov kvôli Pandémii Covid-19. Zrejme už nastúpili niektoré kladné spätné väzby v súvislosti s otepľovaním klímy. Druhým najteplejším Novembrom bol XI.2015, ktorý bol podľa GISS o 0,26 °C a podľa NCDC o 0,17 °C v priemere na Severnej pologuli chladnejší ako XI.2020. Vložil M. Lapin, 15.XII.2020

 

Najviac tropických cyklón v severnom Atlantiku

27. 11. 2020

V roku 2020 bolo zaregistrovaných v severnom Atlantiku doteraz najviac pomenovaných tropických cyklón od začiatku pozorovaní. Stredisko CIMSS (USA) zverejnilo na svojej stránke, že to bolo 30 tropických cyklón a jedna subtropická cyklóna Alfa, ktorá mala tiež prejavy tropickej cyklóny. Tým bol prekonaný rekord z r. 2005 (30 TC). Z nich dosiahlo 13 silu hurikánu (v r. 2005 tiež 13 hurikánov). Sezóna tropických cyklón v severnom Atlantiku končí až začiatkom Januára 2021, takže možno ešte nejaká pribudne. Vložil: M. Lapin, 27.XI.2020 

 

Rekordne teplé oceány na severnej pologuli v I-VIII.2020

24. 9. 2020

Rekordne teplé oceány na Severnej pologuli!
Energia z radiačného zosilnenia vplyvom rastu koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére (zosilňujúci skleníkový efekt atmosféry) sa z viac ako 90% použije na ohrievanie vody v moriach a oceánoch (len menej ako 10% zostáva na ohrievanie atmosféry a vrchných vrstiev pôdy, čo vnímame ako globálne otepľovanie klímy alebo klimatickú zmenu). V roku 2020 zaznamenali meteorológovia v období Január až August doteraz najvyššiu priemernú teplotu povrchu oceánov na severnej pologuli (podľa satelitných meraní od roku 1979 a klasických meraní v období 1850-2020). Je to dosť prekvapujúce najmä preto, že bol v priemere neutrálny stav Oceánického Niňo Indexu (ONI) v sektore 3.4 a od konca Júla 2020 prešiel ONI do hodnôt pod -0,5 °C, čím pravdepodobne začala nová studená fáza LaNiňa. Priemerná teplota povrchu oceánov na severnej pologuli bola v I-VIII.2020 o 0,84 °C vyššia ako v období 1961-1990, v I-VIII.2016 o 0,77 °C vyššia, v I-VIII.2019 o 0,71 °C vyššia, v I-VIII.2017 a 2015 o 0,66 °C vyššia a v I-VIII.2018 a 2014 o 0,58 °C vyššia. Predtým bola najviac o 0,51 °C v I-VIII.2010. Vložil M. Lapin, 24.IX.2020
V Septembri 2020 boli na severnej pologuli tiež tesne rekordne teplé oceány, priemerná odchýlka od DP 1961-1990 bola 0,976 °C, v r. 2019 to bolo 0,974 °C a v r. 2015 0,963 °C. Aktualizácia: 19.X.2020
 

Máme za sebou najteplejšie Leto (VI-VIII) v priemere na Severnej pologuli.

18. 9. 2020

Podľa vyhodnotenia stredísk GISS (NASA) a aj NCDC (NOAA) bolo Leto (VI-VIII) 2020 na Severnej pologuli vôbec najteplejšie od začiatku systematických meteorologických meraní (od 1880, asi aj od 1850). Bolo teplejšie o 1,19 °C ako dlhodobý priemer (DP) 1901-2000 (NOAA) a o 1,12 °C ako DP 1951-1980 (NASA). August bol síce globálne až 4. najteplejší (za 2016, 2019 a 2017), no na severnej pologuli bol 2. najteplejší (za 2016). Rok 2020 je zatiaľ (I-VIII) tesne 2. najteplejší na severnej pologuli (za 2016) a aj na celej Zemi v priemere. Je to napriek tomu, že máme hlboké minimum slnečnej aktivity a v priemere neutrálny stav Oceánického Niňo Indexu (od Augusta ale už zrejme začala studená fáza LaNiňa). Vložil: M. Lapin, 18.IX.2020

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »