Choď na obsah Choď na menu
 


Vyhodnotenie scenárov zmeny ročných priemerov teploty vzduchu

9. 3. 2016

Scenáre ročných priemerov teploty vzduchu pre Hurbanovo

Občas sa najmä v médiách a na internete objavia príspevky o tom, že scenáre vývoja priemernej globálnej a hemisférickej teploty sú nadhodnotené v porovnaní s meranými hodnotami. My sme spracovali 7 rôznych scenárov (z 25, ktoré boli k dispozícii) pre veľa meteorologických staníc na Slovensku na základe výstupov globálnych a regionálnych modelov. Teraz tu prezentujem iba dva z nich SRES A2 (s vysokou emisiou skleníkových plynov až do roku 2100) a SRESB1 (so zníženou emisiou skleníkových plynov po roku 2030) podľa globálneho kanadského modelu CGCM3.1. Publikovali sme to už pre 5 rokmi a takto vyzerá porovnanie ročných priemerov teploty vzduchu pre stanicu Hurbanovo. Jednotlivé roky samozrejme predpovedať nie je možné, no celkový trend a variabilita je v dobrom súlade. Dodávam len toľko, že pod pojmom modifikácia rozumieme prispôsobenie hodnôt výstupu modelu nadmorskej výške a polohe Hurbanova v období 1961-1990, pretože najbližšie uzlové body modelu majú inú nadmorskú výšku a odlišnú orografiu (do roku 1990 ide teda o modelové zobrazenie minulej klímy a po roku 1990 o scenáre budúcej klímy, úpravy boli všeobecne pomerne malé, najmä pri regionálnych modeloch a pozostávali z korekcie o konštantnú odchýlku a z konštantnej zmeny variability, čo sa z obdobia 1961-1990 potom prenieslo rovnako aj na obdobie 1991-2100; teraz iba sledujeme, že ako sa scenáre zhodujú so skutočnosťou). Lepšia kvalita obrázku je vo Fotoalbume "Klimatické scenáre".

scen-hu-t-16.jpg

Druhým príkladom je porovnanie viacerých klimatických scenárov priemernej teploty vzduchu v časovom horizonte roku 2010 (priemer z obdobia 2001-2020) s meranými hodnotami priemernej teploty vzduchu v období 2001-2015 pre celé Slovensko. Uvedený je aj rok vydania scenárov. Napriek tomu, že sa ešte nenaplnilo celé obdobie do roku 2020, je oteplenie väčšinou už vyššie ako sme v scenároch predpokladali (WHY je teplý polrok Apríl až September). Aj tento obrázok je kvalitnejší vo Fotoalbume (Klimatické scenáre).

scen-sr-t-16.jpg

Vložil: M. Lapin, 9.III.2016