Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Najteplejší december od začiatku meraní na časti Slovenska

3. 1. 2021

Všetko nasvedčuje tomu, že na východe Slovenska sme mali na viacerých meteorologických staniciach v priemere najteplejší December 2020 od začiatku meteorologických meraní. Napríklad v Košiciach dosiahla priemerná teplota vzduchu (vo výške 2 m) predbežne +3,3 °C, čím bol prekonaný doterajší rekord +2,9 °C z roku 1960 (v Košiciach máme merania teploty vzduchu od r. 1881). Vložil: M. Lapin, 3.I.2021

 

Rekordne teplý rok 2020

15. 1. 2021

Máme už klimatické vyhodnotenia globálnej a hemisférickej teploty za rok 2020 podľa stredísk GISS (NASA) a NCDC (NOAA). V obidvoch prípadoch bol vyhodnotený rok 2020 na severnej pologuli ako doteraz výrazne najteplejší od začiatku vyhodnocovania (od 1880, podľa GISS o 1,36 °C teplejší ako priemer z obdobia 1951-1980, v r. 2016 to bolo o 1,31 °C viac a podľa NOAA o 1,28 °C teplejší ako priemer z obdobia 1901-2000, v r. 2016 to bolo o 1,21 °C viac) a globálne tesne druhý (spolu s rokom 2016, 1,02 a 1,02 °C podľa GISS, 0,98 a 1,00 °C podľa NOAA). Dôležité je ale to, že kým v roku 2016 končilo rekordne silné ElNiňo, ktoré globálnu teplotu zvýšilo asi o 0,2 až 0,3 °C,  v roku 2020 prevažovala studená fáza LaNiňa, ktorá globálnu teplotu znížila asi o 0,1 °C a navyše sme mali minimum slnečnej aktivity v 11-ročnom cykle. Zvlášť teplo bolo v r. 2020 v Arktíde a na viacerých miestach severnej pologule. Vložil: M. Lapin, 15.I.2021

 

Absolútne maximum teploty vzduchu za Zimu v Hurbanove

25. 2. 2021

V Hurbanove máme merania teploty vzduchu od roku 1871, pričom od roku 1901 máme aj merania denných maxím a denných miním teploty vzduchu. Dňa 25.II.2021 bolo odmerané v Hurbanove doteraz najvyššie denné maximum teploty vzduchu za celú Zimu, teda od 1.XII do 28/29.II od roku 1901 s hodnotou predbežne 20,8 °C, čím bolo prekonané doterajšie maximum 20,6 °C z 28.II.2019. V období 1951-2000 bolo najvyššie maximum teploty vzduchu v Zime 19,6 °C dňa 25.II.1990. Vložil M. Lapin, 25.II.2021

Nakoniec SHMÚ skorigoval uvedenú informáciu o maxime teploty v Hurbanove na 20,6 °C, čiže vyrovnaný doterajší rekord. Aktualizácia: 26.II.2021

 

Veľmi nízke minimá teploty na Slovensku 19-21.III.2021

21. 3. 2021

V dňoch 19., 20. a 21. Marca 2021 sme zaznamenali na Slovensku veľmi nízke minimá teploty vzduchu namerané v meteorologickej búdke vo výške 2 m nad zemským povrchom. Ovplyvnené to bolo jednak prúdením studeného vzduchu s nízkou absolútnou vlhkosťou vzduchu, no tiež pomerne suchou pôdou, prípadne aj snehovou pokrývkou vo vyšších polohách a samozrejme aj lokálnymi podmienkami mrazových kotlín alebo zoslabeného prúdenia vzduchu. V Hurbanove sa meria teplota vzduchu vo výške 165 cm nad zemským povrchom už od začiatku pozorovaní (čo znižuje minimá teploty vzduchu o 0,1 až 0,2 °C), denné maximá a minimá teploty vzduchu máme od roku 1901. Keď porovnáme údaje absolútnych miním teploty za 120 rokov, tak vidíme, že minimá v dňoch 19., 20. a 21. Marca, -6,0 °C, -6,9 °C a -8,3 °C (podľa operatívnych údajov SHMÚ) sa priblížili absolútnym minimám nameraným na konci Marca (-10,7 °C a -10,8 °C z 27. a 28. Marca ešte pred rokom 1951). Po roku 1950 sme mali koncom Marca najnižšie minimá -8,5 °C z 19. Marca 1962, -8,2 °C z 22. Marca 2003 a -8,2 °C z 25. Marca 1958. Nikde na Slovensku pravdepodobne nešlo o absolútne minimá teploty vzduchu platné pre koniec Marca ale iba pre 21. Marec. Vložil: M. Lapin, 21.III.2021

 

Rekord koncentrácie metánu v atmosfére Zeme

23. 4. 2021

REKORDNÝ NÁRAST METÁNU V ATMOSFÉRE ZEME

V roku 2020 bol zaznamenaný podľa NOAA najväčší doterajší medziročný nárast koncentrácie metánu (CH4) v atmosfére Zeme - o 14,67 ppb. Doterajšie maximum medziročného nárastu bolo v roku 1991 - 14,06 ppb. Je treba pripomenúť, že pred rokom 1800 bola koncentrácia CH4 v atmosfére Zeme okolo 700 ppb počas 12 tisíc rokov, teda od konca poslednej ľadovej doby (teraz je o 170% vyššia – 1892,3 ppb). Metán je 84-krát účinnejší skleníkový plyn ako CO2 pri hodnotení GWP za 20 rokov a 28-krát účinnejší ako CO2 pri hodnotení GWP za 100 rokov. Celkový efekt zosilnenia skleníkového efektu atmosféry je v prípade zvyšovania koncentrácie CH4 asi o 0,5 W/m2, a pri CO2 asi o 2,1 W/m2. Viac je na: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends_ch4/ Vložil: M. Lapin, 23.IV.2021

 

Neobvyklá séria tropických nocí v Júni 2021

21. 6. 2021

Na meteorologickej stanici Bratislava Mlynská dolina boli zaznamenané 4 tropické noci za sebou, keď teplota vzduchu nepoklesla pod 20 °C (17/18. až 20/21.VI). Zrejme tak bolo ojedinele aj inde. Som teraz v Taliansku, podrobnosti uvediem po návrate. Vložil: M. Lapin, 21.VI.2021

Už mám namerané údaje nočných miním teploty vzduchu na meteorologickej stanici Bratislava Mlynská dolina: 18.VI bolo 20,2 °C, 19.VI bolo 20,3 °C, 20.VI bolo 21,3 °C, 21.VI bolo 21,6 °C, 22.VI bolo 21,2 °C, 23.VI bolo 20,5 °C a 24.VI bolo 21,1 °C. Máme teda na Jún dosť neobvyklý rekord 7 tropických nocí za sebou. Aktualizácia: 24.VI., 11.00 h

Na viacerých meteorologických staniciach stredného a východného Slovenska sme mali tropickú noc aj z 24. na 25.VI. a z 25. na 26.VI.2021. Aktualizácia: 26.VI.2021, 15.00 h

Tropická noc sa vyskytla na viacerých meteorologických staniciach aj z 26. na 27.VI, z 27. na 28.VI, z 28. na 29.VI a z 29. na 30.VI.2021. Bolo to spolu 13 tropických nocí za sebou niekde na Slovensku. Aktualizácia: 30.VI.2021, 08.35

Na Východoslovenskej nížine sa vyskytla tropická noc aj z 30.VI na 1.VII. Aktualizácia: 2.VII.2021

 

Prvá vlna horúčav v roku 2021

25. 6. 2021

Dňom 25.VI.2021 dosiahla vlna horúčav na Slovensku 8 dní podľa obidvoch prísnejších kritérií, ktoré sme publikovali v MČ v r. 2016. 1) Bolo niekde 8 dní s denným maximom 30 °C a viac a aspoň 1 deň niekde s maximom 35 °C a viac; 2) Bolo niekde 8 dní s denným priemerom teploty 23 °C a viac a aspoň 1 deň niekde s denným priemerom 27 °C a viac. V Hurbanove bol priemer teploty vzduchu za 8 dní 27,0 °C (7,5 °C nad DP 1951-2000), priemer denných miním teploty 19,0 °C a priemer denných maxím teploty vzduchu 32,8 °C. Bola to doteraz najvýraznejšie Júnová vlna horúčav na Slovensku. Je celkom možné, že sa predĺži táto vlna horúčav aj na viac dní. Vložil: M. Lapin, 25.VI.2021

Na juhovýchode Slovenska trvala táto výrazná vlna horúčav 15 dní (Somotor a i.) a v západnej polovici Slovenska 14 dní (Dudince, Hurbanovo a i.). Aktualizácia: 2.VII.2021

 

Druhá vlna horúčav na Slovensku v r. 2021

5. 7. 2021

Dňa 5.VII.2021 pravdepodobne začala 2. vlna horúčav v r. 2021 na Slovensku (1. vlna horúčav trvala 15 dní). Počas nej prekročí niekde denné maximum teploty vzduchu 35 °C a potrvá asi až do piatka, 9.VII.2021, možno aj dlhšie. Vložil: M. Lapin, 5.VII.2021

Druhá vlna horúčav pokračovala na Slovensku aj do 10.VII.2021, teda najmenej 6 dní aj podľa priemerov a aj podľa maxím teploty vzduchu. Aktualizácia: 10.VII.2021

Na juhovýchode Slovenska trvala druhá vlna horúčav 7 dní (možno aj 8 dní, to môžeme potvrdiť až po zhodnotení mesačných klimatických výkazov zo všetkých staníc). Aktualizácia: 12.VII.2021

Do 14.VII.2021 trvala 2. vlna horúčav na východe SR 10 dní (a ešte možno potrvá), na západe SR len 6 dní. Aktualizácia: 14.VII.2

Až po podrobnejšom vyhodnotení zistíme, že či táto vlna horúčav pokračovala až do 19.VII, alebo sa rozdelila na dve samostatné vlny horúčav. Aktualizácia 20.VII.2021

Podľa podrobnejšieho vyhodnotenia SHMÚ (http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1145&fbclid=IwAR0qO3qF_-74P5aqF2dLSBNRFoD956RqCe6zrPOwgI3HBI7vQvHMHT8PlxY) 

trvala druhá vlna horúčav na východe Slovenska 14 dní (5.-18.VII.2021), na západe Slovenska bola rozdelená na 2 vlny horúčav (5-11.VII a 13-19.VII). Aktualizácia: 24.VII.2021

 

Začala ďalšia séria tropických nocí na Slovensku

7. 7. 2021

V noci z 6. na 7.VII.2021 poklesla teplota vzduchu v Kuchyni ND na 21,5 °C a v Bratislave na Kolibe na 20,3 °C. Podobne to bolo aj inde na Záhorí a v okolí Malých Karpát. Zaznamenali sme tak už 15. tropickú noc niekde na Slovensku v r. 2021. Vložil: M. Lapin, 7.VII.2021

Noc z 7. na 8.VII.2021 bola na viacerých meteorologických staniciach tropická. Z profesionálnych staníc bolo najteplejšie v Prievidzi, kde klesla teplota len na 21,7 °C a v Bratislave na letisku na 21,1 °C. Aktualizácia: 8.VII.2021

Z 8. na 9.VII.2021 poklesla na mnohých meteorologických staniciach na Slovensku a v Maďarsku teplota vzduchu len na 25 °C ale na vyššiu teplotu. Boli tak splnené podmienky na supertropickú noc. Z profesionálnych staníc na Slovensku bolo minimum teploty v noci 25,6 °C v Nitre Janíkovciach, 25,0 °C v Prievidzi a Hurbanove. Je veľmi pravdepodobné, že sme mali najteplejšiu noc na Slovensku v histórii meteorologických meraní. Aktualizácia: 10.VII.2021

Tropická noc sa vyskytla na viacerých meteorologických staniciach aj z 9. na 10.VII.2021 (napr. Milhostov 20,5 °C) alebo z 10. na 11.VII.2021 (napr. Košice letisko, 20,9 °C). Aktualizácia: 11.VII.2021

V noci z 13. na 14.VII.2021 na mnohých meteorologických staniciach neklesla teplota pod 20 °C (tropická noc), v Leviciach a Horných Lefantovciach (podľa SHMÚ) ani pod 25 °C (supertropická noc). Ešte na väčšom počte staníc sa vyskytla supertropická noc v Maďarsku. Aktualizácia: 14.VII.2021

Aj z 14. na 15.VII.2021 sa vyskytla na mnohých staniciach východného Slovenska tropická noc, v Milhostove klesla teplota len na 21,8 °C. Bola to už 21. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2021, pričom 2 z nich boli supertropické (niekde neklesla teplota pod 25 °C). Aktualizácia: 15.VII.2021

Z 16. na 17.VII.2021 sa vyskytla tropická noc v mnohých lokalitách na Slovensku, z profesionálnych staníc to bolo napríklad v Milhostove 21,6 °C, v Košiciach na letisku 21,2 °C a v Piešťanoch 20,7 °C. Aktualizácia: 17.VII.2021

Z 17. na 18.VII.2021 sa tiež vyskytla tropická noc v mnohých lokalitách na Slovensku, z profesionálnych staníc to bolo napríklad v Milhostove 23,4 °C a v Bratislave na letisku 20,8 °C. Aktualizácia: 18.VII.2021

Z 18. na 19.VII.2021 sa tiež vyskytla tropická noc v mnohých lokalitách na Slovensku, z profesionálnych staníc to bolo napríklad v Nitre na letisku 21,6 °C a v Košiciach na letisku 22,5 °C. Aktualizácia: 19.VII.2021

Z 19. na 20.VII.2021 sa tropická noc vyskytla pravdepodobne iba na meteorologickej stanici Orechová na východe Slovenska. Aktualizácia: 20.VII.2021

 

Najteplejšia 1. polovica leta na Slovensku?

16. 7. 2021

Máme za sebou pravdepodobne najteplejšiu prvú polovicu leta (1.VI - 15.VII) od začiatku meraní. Teda v Hurbanove určite (aj keby sme to počítali do 16.VII). Začiatok meraní v Hurbanove je v r. 1872, no pred r. 1951 sme také teplé počasie nemali. Zatiaľ podľa operatívnych údajov. Na východe Slovenska to bude ešte možno výraznejší rekord. Vložil M. Lapin, 16.VII.2021

hut_leto1.png

 

Začala 3. vlna horúčav na Slovensku v r. 2021

25. 7. 2021

Prvá vlna horúčav trvala v VI.2021 na východe Slovenska 15 dní a na západe 14 dní, druhá vlna horúčav trvala v VII.2021 na východe SR 14 dní (na západe SR bola na jeden deň prerušená). Dňom 24.VII.2021 začala 3. vlna horúčav v SR v r. 2021, ktorá bude trvať viac ako 5 dní (možno až viac ako 10 dní). Môže sa tak prekonať maximum počtu dní s vlnou horúčav za rok z r. 1994, 2015 a 2018 v rámci meteorologických staníc na Slovensku. Upresňujem, že za vlnu horúčav považujeme stav, keď na niektorej stanici máme aspoň 5-denný neprerušený rad denných maxím teploty vzduchu 30 °C a viac a aspoň na jednej stanici bolo denné maximum 35 °C a viac. Druhým kritériom je aspoň 5-denný neprerušený rad denných priemerov teploty vzduchu 23 °C a viac, pričom aspoň na jednej stanici sa vyskytol denný priemer 27 °C a viac. Vložil M. Lapin, 25.VII.2021

Táto vlna horúčav bude sprevádzaná aj sériou tropických nocí (teplota neklesne pod 20 °C). V noci z 26. na 27.VII.2021 to bolo tak na viacerých miestach na Slovensku, v Kamenici nad Cirochou bolo minimum teploty vzduchu 22,8 °C. Bola to už 26. tropická noc v r. 2021 niekde na Slovensku. Aktualizácia: 27.VII.2021

Aj z 27. na 28.VII.2021 sa vyskytla na niekoľkých meteorologických staniciach tropická noc, v Hurbanove bolo minimum teploty 20,7 °C. Aktualizácia: 28.VII.2021

28.VII.2021 sa splnili všetky 4 podmienky na 3. vlnu horúčav v r. 2021. V Hurbanove bolo maximum teploty podľa operatívnych meraní 35,8 °C a v Milhostove 35,0 °C (inde to mohlo byť aj viac). Maximá 30 °C a viac a denné priemery 23 °C a viac sa vyskytli aspoň na jednej stanici počas 5 dní a aspoň raz bol denný priemer teploty 27 °C a viac. Táto vlna horúčav bude zrejme ešte pokračovať, najmä na JV SR. Aktualizácia: 28.VII.2021

31.VII.2021 skončila 3. vlna horúčav na východe Slovenska (trvala tam 6 dní) a 4. vlna horúčav na JZ Slovenska (trvala tam 8 dní). Na ďalšiu vlnu horúčav si teraz zrejme počkáme najmenej do 12.VIII.2021. Aktualizácia: 1.VIII.2021

 

4. vlna horúčav na Slovensku v r. 2021

15. 8. 2021

V dňoch 10. až 15.VIII sa na Slovensku vyskytla ďalšia vlna horúčav podľa obidvoch kritérií (bolo až 6 dní s maximom teploty 30 °C a viac + 2 dni s maximom teploty 35 °C a viac, bolo 6 dní s denným priemerom 23 °C a viac a aspoň jeden deň s priemerom 27 °C a viac). Táto vlna horúčav potrvá zrejme do 16.VIII a bude mať tak 7 dní. Počas tejto vlny horúčav sa na JZ Slovenska vyskytli 4 tropické noci (z 10 na 11.VIII, z 12. na 13.VIII, z 13. na 14.VIII a z 14. na 15.VIII). Vložil: M. Lapin, 15.VIII.2021

 

Mariánske Leto a Babie Leto

20. 9. 2021

Keď sa vyskytne relatívne teplé a slnečné počasie od 1.IX do 20.IX, tak to nazývame neskoré (alebo Mariánske) Leto. Od 21.IX to už môžeme považovať za Babie Leto (ak sú na to splnené aj ďalšie podmienky - anticyklóna, slabé prúdenie, nočné mrazy a hmla v dolinách, relatívne teplo a slnečno na horách, trvanie aspoň 5 dní). Babie Leto sa môže ojedinele vyskytnúť aj začiatkom Novembra, no najčastejšie v prvej polovici Októbra. Mariánske Leto v r. 2021 skončilo 16.IX a bolo dosť teplé, vyskytli sa aj tropické dni a 14 letných dní na juhu Slovenska. Zrážky boli iba nepatrné, no od popoludnia 16.IX do rána 18.IX napršalo ojedinele aj viac ako 65 mm. Do 20.IX bol v Hurbanove priemer teploty asi 17,6 °C, čo je asi 1,3 °C nad DP 1951-1990. Je celkom možné, že aj celý September bude teplotne nad DP 1951-1990 ale aj nad 1991-2020. Aktualizácia z 20.IX.2021

 

Neskoré Babie leto v X.2021

31. 10. 2021

31.X.2021 skončila epizóda neskorého Babieho leta na Slovensku. Najvýraznejšie sa prejavila v období 24. až 31.X.2021, keď boli nočné minimá teploty vzduchu na mnohých miestach v SR stále pod bodom mrazu a denné maximá okolo 15 °C, výnimočne až takmer 20 °C aj na severe Slovenska. S prerušeniami trvalo Babie leto v X.2021 dlhšie, niekde až od 14.X.2021, pričom boli takmer nulové úhrny zrážok až do konca mesiaca. Nie je to ale neobvyklá situácia, podobné sa už v minulosti viackrát vyskytli. Ako príklad môžeme uviesť priebeh teploty vzduchu v Ratkovej v dňoch 24. až 31.X.2021 podľa meraní SHMÚ (každý deň minimum teploty pod bodom mrazu, najmenej asi -4 °C a každý deň maximum nad 12 °C, najviac asi 17 °C). Vložil: M. Lapin, 31.X.2021

 

 

Tzv. Vianočné oteplenie

27. 12. 2021

Máme za sebou ďalšie Vianoce (24.-26.XII) a môžeme sa pozrieť na to, že ako dopadli aj z pohľadu počasia. Na juhozápade Slovenska sa prejavilo tzv. Vianočné oteplenie výraznejšie, na severe a severovýchode Slovenska boli 26.XII aj silnejšie mrazy. Aj v Hurbanove patrili Vianoce 2021 medzi tie teplejšie, ako môžeme vidieť na priloženom grafe denných priemerov teploty vzduchu (v r. 2021 z operatívnych údajov). Od roku 1951 sme ale mali aj v Hurbanove niekoľko dosť studených Vianoc, hoci prevažovali tie teplejšie (25 s priemerom teploty +2 °C alebo viac) nad tými relatívne chladnejšími (16 s priemernou teplotou -2 °C a menej, no po roku 2010 ani jedny). Tzv. Vianočné oteplenie je spôsobené zosilnením prúdenia relatívne teplejšie vzduchu od juhozápadu až západu do vnútrozemia Európy. Je to tak preto, lebo rastie kontrast teploty medzi chladnúcou Arktídou a ešte stále teplým Stredomorím ako aj okolím Azorských ostrovov v Atlantiku. Vianočné oteplenie nemusí byť práve na Vianoce a vyskytnúť sa môže hocikedy koncom Decembra, no nezasiahne vždy aj Slovensko. Silnejúca Sibírska anticyklóna už v Januári často blokuje prúdenie teplého vzduchu od západu do strednej Európy. Vložil: M. Lapin, 27.XII.2021

hut_vianoce.png

Kvalitnejší obrázok je vo Fotoalbume, Mimoriadne počasie

 

Najdené zložky

Štátnice v roku 2021

Datum: 1. 9. 2021
Fotografií: 4
Zložiek: 0