Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Oneskorené Vianočné oteplenie, ale naozaj výnimočné!

6. 1. 2022

V Hurbanove sme zaznamenali sériu 5 dní za sebou (31.XII.2021 až 4.I.2022) keď každý deň vystúpila teplota vzduchu nad +10 °C (podľa operatívnych meraní SHMÚ to bolo 15,6 °C, 14,9 °C, 14,5 °C, 14,4 °C a 11,5 °C). Od roku 1951 sa tak v tejto ročnej dobe stalo len 2-krát, že to boli 3 dni za sebou (1978 a 1987), no vtedy to bolo najviac 11,7 °C, resp. 12,5 °C. Týchto 5 dní malo priemernú teplotu približne o 10 °C vyššiu ako je dlhodobý priemer (DP) z obdobia 1951-1990 a o vyše 9 °C viac ako je DP 1991-2020 (pri kĺzavých (zhladených) DP). Ešte väčší extrém bol pri 5-dennom priemere denných maxím teploty vzduchu (14,2 °C teraz a 2,7 °C ako DP 1951-1990, 2,5 °C ako DP 1991-2020). Je to pozoruhodný rekord, ktorý vysoko prekonal doterajšie 5-denné rekordy z tejto ročnej doby. Vložil: M. Lapin, 6.I.2022 (použil som dlhodobé merania SHMÚ).

 

Pamätná zimná kalamita v Bratislave a okolí v Januári 1987

13. 1. 2022

Okolo 12. Januára 1987 (pred 35 rokmi) sa vyskytla pamätná meteorologická situácia v Bratislave a aj inde na juhozápade Slovenska. Pri silnom vetre, snežení a teplote pod -15 °C (12.I. celý deň) sme mali v Bratislave v meste až 2-metrové záveje a 3 dni paralyzovanú dopravu. V Hurbanove bol 12.I.1987 denný priemer teploty vzduchu -20,3 °C, čo bola 2. najnižšia priemerná denná teplota od roku 1951, 9.II.1956 bol denný priemer teploty -20,4 °C (Januárový priemer teploty vzduchu bol v Hurbanove v období 1951-1990 len -1,5 °C a Februárový +0,8 °C). Dnešní mladší ľudia si také počasie už asi ani nevedia predstaviť, ja som ho zažil naplno v obidvoch prípadoch (narodil som sa v r. 1948). Vložil: M. Lapin, 12.I.2022

 

5 veľmi teplých zím na Slovensku za sebou

2. 3. 2022

Tohtoročná Zima (XII-II) bola relatívne veľmi teplá (hodnotenie mám inde na mojej stránke). Zaujímavé je ale to, že ide už o piatu Zimu za sebou, ktoré boli všetky relatívne veľmi teplé. Spolu mali v Hurbanove priemer teploty +2,4 °C, teda o 2,4 °C nad dlhodobým priemerom (DP) 1951-1980, o 2,5 °C nad DP 1961-1990, 2,6 °C nad DP 1901-2000 a len 1,5 °C nad DP 1991-2020. V Košiciach bol 5-ročný priemer Zím +0,6 °C, teda o 2,4 °C nad DP 1951-1980, o 2,6 °C nad DP 1961-1990, 2,7 °C nad DP 1901-2000 a len 1,5 °C nad DP 1991-2020. V Poprade bol priemer 5 posledných Zím -1,6 °C, teda o 2,1 °C nad DP 1951-1980, o 2,2 °C nad DP 1961-1990 a len 1,5 °C nad DP 1991-2020. Je vidieť, že išlo o rovnomerne teplé Zimy na celom území Slovenska a bolo to pravdepodobne doteraz najteplejšie 5-ročné obdobie Zím od začiatku meteorologických pozorovaní v strednej Európe, čiže od roku 1775. Vložil: M. Lapin, 2.III.2022

 

Mimoriadne sucho na časti Slovenska v období XI.2020 až III.2022

2. 4. 2022

Na značnej časti Slovenska, predovšetkým na juhu a západe krajiny, pretrvávajú podnormálne úhrny zrážok už od Novembra 2020. Napríklad v Hurbanove spadlo od XI.2020 do III.2022 (za 17 mesiacov) len 540,2 mm zrážok, čo je o 192,3 mm menej ako Dlhodobý priemer (DP) z obdobia 1961-1990 a o 222,6 mm menej ako DP 1901-1990. V Oravskej Lesnej to bolo o 209,7 mm menej ako DP 1961-1990, v Košiciach o 24,2 mm menej ako DP 1961-1990, v Poprade o 20,7 mm viac ako DP 1961-1990 a na celom Slovensku v priemere asi o 54 mm menej ako DP 1961-1990. Vzhľadom na to, že v rovnakom čase bola priemerná teplota vzduchu takmer o 2 °C vyššia ako DP 1961-1990, boli požiadavky na zavlaženie vyššie ako normálne a bola teda aj asi o 15% vyššia potenciálna evapotranspirácia, čo riziko sucha ešte zvýšilo. Údaje sú podľa meraní SHMÚ. Vložil M. Lapin, 2.IV.2022

 

Medardova kvapka - 8. Júna

8. 6. 2022

Dlho sa na Slovensku traduje pranostika o "Medardovej kvapke". Čiže ak prší na Medarda, tak má pršať ďalších 40 dní. Ide o pranostiku, ktorá nemá skoro žiadne opodstatnenie, ak ju vzťahujeme na jednu lokalitu. Vyskúšal som to na meteorologickej stanici Hurbanovo (JZ Slovensko, 115 m n.m.). Kvôli zjednodušeniu som za Medarda považoval dni 7-9. Júna, čiže stačilo, aby sa vyskytli zrážky väčšie ako 0,0 mm aspoň v jednom z týchto dní. V období 1951-2020 (počas 70 rokov) v 15 rokoch (21,4%) nespadli v uvedených dňoch žiadne zrážky. V nasledujúcich dňoch som považoval za súvislé obdobie so zrážkami aspoň denný úhrn zrážok 0,1 mm, pričom som pripustil iba jeden deň bez zrážok. V r. 1953 nasledovali 4 zrážkové dni, v r. 1965 nasledovali 4 zrážkové dni, v r. 1974 nasledovalo 6 zrážkových dní, v r. 1995 nasledovalo 5 zrážkových dní, v r. 2012 nasledovalo tiež 5 zrážkových dní a v r. 2017 nasledovalo 7 zrážkových dní. V iných rokoch bol počet zrážkových dní menší ako 4. Rámcovo som vyhodnotil zrážkové dni aj v Oravskej Lesnej (780 m n.m., jednej z najdaždivejších lokalít na Slovensku), tam to nebolo oveľa viac.

Záver je teda taký, že ak túto pranostiku vzťahujeme na jednu lokalitu, tak nemá žiadne opodstatnenie a počet nasledujúcich zrážkových dní s úhrnom 0,1 mm a viac je vo výške do 1000 m n.m. vždy menší ako 10 aj keď pripustíme v tom aj jeden deň bez zrážok. Samozrejme, ak to chápeme tak, že či sa niekde na Slovensku vyskytne úhrn zrážok 0,1 mm a viac za deň, tak sa tých 40 dní so zrážkami hocikde na Slovensku môže občas splniť. Vložil: M. Lapin, 8.VI.2022 (doplnené 9.VI.)

 

Sucho na Slovensku je už naozaj závažné!

16. 6. 2022

Na Slovensku máme veľmi významné sucho na mnohých miestach už od Marca 2022. Informuje o tom pravidelne aj SHMÚ. Pozrime sa na to, že ako sa zmenila situácia v prvej polovici Júna 2022. Podľa meraní na asi 430 automatických staniciach SHMÚ spadlo 1-15. Júna 2022 na Slovensku v priemere asi 31,6 mm zrážok, čo je 34,7% z DP 1901-2000 za celý jún (malo byť asi 50%). "Medard" teda v tomto roku neúradoval. Bolo dosť teplo, v Hurbanove o 3,0 °C viac ako DP 1951-1990 a o 1,3 °C viac ako DP 1991-2020. Na juhovýchode SR bolo ešte relatívne teplejšie. Potenciálna evapotranspirácia dosiahla na JZ Slovenska asi 60 mm. Podrobnosti o priemerných úhrnoch zrážok podľa povodí na Slovensku: Morava 39,7 mm, Dunaj 60,6 mm, Horný Váh 38,1 mm, Dolný Váh 38,8 mm, Nitra 36,3 mm, Hron 19,0 mm, Ipeľ 22,9 mm, Slaná 26,3 mm, Bodva 22,9 mm, Hornád 22,8 mm, Bodrog 28,3 mm, Poprad 27,6 mm. Keďže ani v mesiacoch Marec až Máj 2022 sme nemali na Slovensku dostatok zrážok (Marec 27 mm, 58% DP 1901-2000, Apríl 48 mm, 87%, Máj 34 mm, 45% DP 1901-2000) a v nasledujúcom týždni sa očakáva tiež málo zrážok (na juhu SR len okolo 5 mm), situácia začína byť naozaj veľmi vážna. Vložil: M. Lapin, 16.VI.2022

 

Prvá tropická noc na Slovensku v r. 2022

20. 6. 2022

Napriek tomu, že sme v r. 2022 zaznamenali veľmi teplý Máj a Jún sa doteraz javí tiež ako veľmi teplý v porovnaní s dlhodobým priemerom 1901-2000 a aj 1961-1990, až v noci z 19. na 20. Júna 2022 sme na meteorologických staniciach zaznamenali prvú tropickú noc v r. 2022, teda noc, počas ktorej neklesla teplota vzduchu v meteorologickej búdke pod 20 °C. V Kuchyni ND bolo minimum teploty vzduchu 20,6 °C a v Piešťanoch 21,1 °C. Zrejme tak bolo aj v niektorých iných lokalitách v blízkosti dolných svahov Malých Karpát. Iba dopĺňam, že v Lete 2021 sme zaznamenali niekde na Slovensku tropickú noc v 28 dňoch a v Lete 2020 v 19 dňoch (pred r. 1991 boli tropické noci na Slovensku zriedkavou záležitosťou - iba niekoľko dní do roka, prípadne ani jeden prípad). Vložil: M. Lapin: 20.VI.2022

2. tropická noc v r. 2022 na Slovensku sa vyskytla z 20. na 21.VI.2022 na MS Boľkovce (minimum teploty 20,4 °C) a na niekoľkých ďalších lokalitách v okolí (MS Rimavská Sobota a i.). Aktualizácia: 21.VI.2022

 

Prvá vlna horúčav na Slovensku v r. 2022

28. 6. 2022

Dňom 23.VI.2022 začala prvá vlna horúčav na Slovensku a dosiahla 27.VI aspoň na jednej meteorologickej stanici (MS) na Slovensku 5 dní podľa prísnejších kritérií, ktoré sme publikovali v MČ v r. 2016. 1) Bolo niekde 5 dní s denným maximom 30 °C a viac (Dolné Plachtince) a aspoň 1 deň niekde s maximom 35 °C a viac (Mužla); 2) Bolo niekde 5 dní s denným priemerom teploty 23 °C a viac a aspoň 1 deň niekde s denným priemerom 27 °C a viac (Hurbanovo a i.). V Hurbanove bol priemer teploty vzduchu za 5 dní 24,8 °C (5,0 °C nad DP 1951-2000), priemer denných miním teploty 16,4 °C a priemer denných maxím teploty vzduchu 30,8 °C. Keďže táto vlna horúčav bude pokračovať najmenej do 1.VII.2022 bude to doteraz asi najvýraznejšia Júnová vlna horúčav na Slovensku. Vyskytne sa aj niekoľko tropických nocí, napríklad noc z 27. na 28.VI.2022 bola tropická najmenej na 12 MS a najteplejšia bola predbežne na MS Bratislava Rača s minimom teploty asi 23,0 °C. Je celkom možné, že sa predĺži táto vlna horúčav aj na viac dní. Vložil: M. Lapin, 28.VI.2022

V noci z 28. na 29.VI.2022 neklesla teplota vzduchu v meteorologickej búdke pod 20 °C najmenej na 20 Meteorologických staniciach (MS) SHMÚ. Zaznamenali sme tak už 4. tropickú noc v r. 2022 niekde na Slovensku. Na MS Bratislava Koliba bolo minimum teploty 21,9 °C, v Milhostove 21,2 °C, v Bratislave Mlynská Dolina 23,3 °C a na MS Bratislava Rača predbežne 23,0 °C. Aktualizácia: 29.VI.2022

V noci z 29. na 30.VI.2022 sme zaznamenali tropickú noc na viac ako 10 MS SHMÚ, z profesionálnych staníc bolo minimum teploty v Košiciach na letisku 20,6 °C, v Bratislave na letisku 20,2 °C a v Mochovciach 20,1 °C. Zaujímavosťou bol denný priemer teploty vzduchu okolo 30 °C dňa 29.VI.2022 na niekoľkých MS na juhu Slovenska (v Hurbanove asi 29,7 °C). Aktualizácia: 30.VI.2022

V noci z 30.VI na 1.VII.2022 sme zaznamenali tropickú noc na viac ako 20 MS SHMÚ, z profesionálnych staníc bolo minimum teploty v Košiciach na letisku 21,1 °C, v Bratislave na letisku 20,0 °C, v Hurbanove 21,9 °C a v Bratislave na Kolibe 21,8 °C. Zaujímavosťou bola tropická noc na vyvýšených miestach - Kojšovská hoľa asi 21 °C a Malý Javorník asi 22 °C. Zaujímavosťou bol tiež denný priemer teploty vzduchu okolo 30 °C dňa 30.VI.2022 na niekoľkých MS na juhu Slovenska a denné maximum teploty v Somotore 38,8 °C, čo je Júnový rekord pre celé Slovensko od začiatku pozorovaní. Aktualizácia: 1.VII.2022

V noci z 1.VII. na 2.VII. 2022 sme zaznamenali ďalšiu tropickú noc na viac ako 10 MS SHMÚ vo východnej polovici SR, z profesionálnych staníc bolo minimum teploty v Košiciach na letisku 22,2 °C, v Milhostove 23,1 °C, v Prešove 20,4 °C, v Boľkovciach 20,1 °C.  Zaujímavosťou bol tiež denný priemer teploty vzduchu okolo 30 °C aj dňa 1.VII.2022 na niekoľkých MS na juhovýchode Slovenska: 3.VII.2022

Aj z 3. na 4.VII.2022 bola tropická noc na jednej profesionálnej stanici Bratislava Koliba s minimom teploty 21,2 °C, z 4. na 5.VII.2022 bolo takých staníc najmenej 10, najviac Nitra 21,9 °C, Jaslovské Bohunice 21,6 °C. Vlna horúčav pokračuje od 5.VII.2022 len vo východnej polovici Slovenska. Aktualizácia: 5:VII.2022

Všetko nasvedčuje tomu, že vlna horúčav skončila vo východnej polovici Slovenska 5.VII a v západnej polovici Slovenska už 4.VII.2022. Aktualizácia 7.VII.2022

 

Ďalšie tropické noci na Slovensku v r. 2022

14. 7. 2022

Z 13. na 14.VII.2022 sa na Slovensku vyskytla už 10. tropická noc v r. 2022. Teraz to bolo na profesionálnej stanici Bratislava Koliba, kde poklesla v noci teplota len na 22,0 °C, tropická noc bola aj na staniciach Modra Piesky a Bratislava Rača, kde neklesla teplota v noci pod 20,0 °C. Vložil: M. Lapin, 14.VII.2022

Z 18. na 19.VII.2022 sa vyskytla tropická noc na niektorých vyvýšených miestach Malých Karpát (na MS Malý Javorník (584 m n.m.) zrejme nepoklesla teplota vzduchu pod 20 °C). Aktualizácia: 19.VII.2022

Z 19. na 20.VII.2022 bola tropická noc na MS Bratislava Koliba s minimom teploty 20,2 °C a na MS Malý Javorník a Modra Piesok s minimom teploty okolo 22 °C. Aktualizácia: 20.VII.2022

Z 20. na 21.VII.2022 bola tropická noc na MS Bratislava Koliba s minimom teploty 21,9 °C a aj na  ďalších MS v priestore Malých Karpát mali minimum teploty okolo 21 °C. Bola to už 13. tropická noc na Slovensku v r. 2022. Aktualizácia: 21.VII.2022

Noc z 21. na 22.VII.2022 bola tropická na mnohých meteorologických staniciach (MS) na juhozápade Slovenska. Na niektorých MS nepoklesla teplota vzduchu ani pod 22 °C (Bratislava letisko 23,0 °C). Aktualizácia: 22.VII.2022

Noc z 22. na 23.VII.2022 bola tropická na mnohých meteorologických staniciach (MS) a nielen na juhozápade Slovenska. Na niektorých MS nepoklesla teplota vzduchu ani pod 24 °C (Bratislava Koliba 23,9 °C). Aktualizácia: 23.VII.2022

Noc z 23. na 24.VII.2022 bola tiež tropická na mnohých meteorologických staniciach (MS) a nielen na juhozápade Slovenska. Na niektorých MS nepoklesla teplota vzduchu ani pod 22 °C (Hurbanovo 22,3 °C). Aktualizácia: 24.VII.2022

Noc z 25. na 26.VII.2022 bola tiež tropická na viacerých meteorologických staniciach (MS) na juhozápade Slovenska (Hurbanovo - minimum teploty 21,4 °C). Aktualizácia: 26.VII.2022

Už 18. tropická noc v r. 2022 niekde na Slovensku sa vyskytla z 28. na 29.VII, teraz bolo minimum teploty na MS Bratislava Koliba 20,1 °C a zrejme bolo tak aj vo viacerých lokalitách v okolí. Aktualizácia: 29.VII.2022

Aj noc z 29. na 30.VII bola tropická na niekoľkých MS, v Hurbanove poklesla teplota na 20,2 °C. Aktualizácia: 30.VII.2022

Noc z 3. na 4.VIII a z 4. na 5.VIII bola tropická na pár lokalitách, v Bratislave na Kolibe poklesla teplota na 20,5 °C a 20,7 °C, noc z 5. na 6.VIII bola tiež na viacerých miestach tropická, v Bratislave na letisku poklesla teplota na 22,3 °C (bola to už 22. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2022). Aktualizácia: 7.VIII.2022

 

Dramatické sucho pokračuje na mnohých miestach na Slovensku

16. 7. 2022

Do 15.VII.2022 spadlo podľa meraní SHMÚ na asi 430 staniciach v Júli na Slovensku v priemere asi 27,0 mm zrážok, čo je asi 30,8% normálu za mesiac, malo byť podľa normálu 48,4% (v povodí Popradu to bolo až 50,9 mm, Bodrogu až 45,2 mm, Ipľa len 12,0 mm a Dolného Váhu len 11,6 mm, potenciálny výpar bol za 15 dní na JZ SR asi okolo 70 mm). V Hurbanove bol priemer teploty 22,3 °C, čo je o 2,0 °C viac ako DP 1951-1990 a o 0,7 °C viac ako DP 1991-2020. Inde na Slovensku to bolo zrejme s odchýlkami priemernej teploty podobne. Keďže v Máji spadlo na Slovensku len 45% a v Júni 56% z dlhodobého priemeru zrážok a bolo veľmi teplo, dramatické sucho pokračuje na mnohých miestach. Vložil: M. Lapin, 16.VII.2022

Do 25.VII.2022 spadlo podľa meraní SHMÚ na asi 430 staniciach v Júli na Slovensku v priemere asi 34,6 mm zrážok, čo je  asi 39,4% normálu za mesiac, malo byť podľa normálu 80,6% (v povodí Popradu to bolo až 67,7 mm, Bodrogu až 45,2 mm, Ipľa len 13,1 mm, Nitry a Dolného Váhu len 14,1 mm, potenciálny výpar bol za 25 dní na JZ SR asi okolo 120 mm). V Hurbanove bol za 25 dní priemer teploty asi 23,6 °C, čo je o 3,4 °C viac ako DP 1951-1990 a o 1,8 °C viac ako DP 1991-2020. Aktualizácia: 26.VII.2022

 

Druhá vlna horúčav v roku 2022

19. 7. 2022

19.VII.2022 zrejme začala druhá vlna horúčav v roku 2022 (podľa prísnejších kritérií, ktoré sme publikovali v Meteorologickom časopise 2016/1). Nie je zatiaľ jasné, že dokedy bude trvať, no je celkom možné, že aj 10 dní. Vložil: M. Lapin, 19.VII.2022

V dňoch 20., 21., 22. a 23.VII.2022 vystúpila teplota vzduchu na mnohých MS na 35 °C a viac, 21.VII v Dolných Plachtinciach na 40 °C. Zároveň počas týchto 4 dní bol na viacerých MS 24-hodinový priemer teploty vzduchu 27 °C a viac. Tým sa splnili prísnejšie podmienky na vlnu horúčav, pretože bolo najmenej 5 dní maximum teploty vzduchu 30 °C a viac a denný priemer teploty vzduchu 23 °C a viac. Dňa 26.VII.2022 bola na západ od Rimavskej Soboty táto vlna horúčav na jeden deň prerušená (trvala 8 dní), vyzerá to tak, že táto vlna horúčav bude pokračovať východne od Rimavskej Soboty najmenej do 29.VII.2022. Aktualizácia: 27.VII.2022

 

Tretia vlna horúčav na Slovensku v roku 2022

5. 8. 2022

1.VIII.2022 začala na Slovensku už 3. vlna horúčav v r. 2022, keď maximum teploty vzduchu vystúpilo na viacerých MS na 30 °C a viac a denný priemer teploty dosiahol tiež na viacerých MS 23 °C a viac. Keďže sa 4.VIII.2022 vyskytlo aj denné maximum teploty 35 °C a viac a denný priemer teploty 27 °C a viac a 5.VIII.2022 bude ešte teplejšie, sú splnené podmienky na vlnu horúčav podľa prísnejších kritérií. Táto vlna horúčav určite potrvá do 6.VIII.2022, možno aj dlhšie. Vložil: M. Lapin, 5.VIII.2022

Tretia vlna horúčav skončila v západnej polovici Slovenska 7.VIII.2022 a trvala tam 7 dní podľa obidvoch prísnejších kritérií. Na východe SR síce dosiahla 8.VIII ojedinele teplota 30 °C alebo viac, no ani tam netrvala táto vlna horúčav dlhšie ako 7 dní.. Aktualizácia: 8.VIII.2022

 

Štvrtá vlna horúčav na Slovensku v r. 2022

12. 8. 2022

Dňa 12.VIII.2022 pravdepodobne začala 4. vlna horúčav v r. 2022 na Slovensku a prejaví sa na niektorých MS sériou denných maxím teploty vzduchu 30 °C a viac asi do piatka 19.VIII.2022, pričom v dňoch 17. a 18.VIII.2022 môže na viacerých miestach prekročiť teplota vzduchu aj 35 °C. Vložil: M. Lapin, 12.VIII.2022

Aj v tejto vlne horúčav sa vyskytla tropická noc z 15. na 16.VIII. Teplota nepoklesla pod 20 °C v Bratislave Rači. Z 16. na 17.VIII bola tropická noc na viacerých MS na JZ Slovenska, Bratislava Koliba mala minimum 20,5 °C a Malý Javorník asi 22,5 °C (584 m n.m.). Aktualizácia: 17.VIII.2022

17.VIII.2022 sa splnili podmienky na 4. vlnu horúčav na Slovensku podľa obidvoch prísnejších kritérií, teda, zaznamenali sme aj 5 dní s priemerom teploty vzduchu 23 °C a viac a aspoň na jednej stanici priemer teploty vzduchu 27 °C a viac a mali sme aj maximum teploty 35 °C a viac. Je stále predpoklad, že na budúci týždeň sa vyskytne aj 5. vlna horúčav v r. 2022, čo by bol prvým prípadom v období merania teploty vzduchu na Slovensku. Aktualizácia 17.VIII.2022

Táto vlna horúčav skončila na západe SR 19.VIII podľa denných maxím teploty a 20.VIII aj podľa denných priemerov teploty. Na východe SR bola vlna horúčav prerušená na jeden deň 21.VIII podľa denných maxím teploty a pravdepodobne pokračovala aj 24.VIII podľa denných priemerov teploty. Aktualizácia 24.VIII.2022

Podľa denných maxím teploty vzduchu pokračovala vlna horúčav na východe Slovenska do 28.VIII, splnili sa podmienky na novú vlnu horúčav, lebo sa vyskytlo denné maximum 35 °C. Táto už 5. vlna horúčav v roku 2022 trvala na východe Slovenska 7 dní. Aktualizácia: 29.VIII.2022

 

25. tropická noc na Slovensku v r. 2022

18. 8. 2022

V noci z 17. na 18.VIII.2022 neklesla teplota vzduchu na viacerých MS na JZ Slovenska pod 20 °C (bola to už 25. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2022). Z profesionálnych MS to bolo v Bratislave na Kolibe, kde bolo minimum teploty vzduchu v meteorologickej búdke 22,1 °C, v Bratislave na letisku 20,3 °C a v Kuchyni ND 20,4 °C. Je dokonca šanca, že na nejakej MS na Záhorí neklesla teplota ani pod 25 °C (supertropická noc). Vložil: M. Lapin, 18.VIII.2022

Aj noc z 18. na 19.VIII.2022 bola tropická na mnohých miestach JZ Slovenska. Minimum teploty bolo na profesionálnych MS v Hurbanove 24,5 °C, v Piešťanoch 23,9 °C, v Prievidzi 23,5 °C, v Mochovciach 23,4 °C a t. ď. Je pravdepodobné, že niekde neklesla teplota ani pod 25 °C (supertropická noc). Len dodávam, že pred r. 1992 boli tropické noci na Slovensku zriedkavou záležitosťou, no v r. 2019 sme ich mali až 38 a v r. 2021 až 30 niekde na Slovensku. Aktualizácia: 19.VIII.2022

Aj z 19. na 20.VIII bola noc tropická na viacerých MS vo východnej polovici SR. Z profesionálnych MS to bolo v Boľkovciach, kde klesla teplota len na 21,1 °C. Aktualizácia: 20.VIII.2022

Ďalšie tropické noci boli na viacerých staniciach východe Slovenska z 23. na 24.VIII (v Milhostove minimum teploty 20,2 °C) a z 24. na 25.VIII (v Somotore minimum teploty asi 21 °C). Aktualizácia: 25.VIII.2022

30. tropická noc v SR v roku 2022 sa vyskytla na viacerých miestach JZ Slovenska z 25. na 26.VIII., v Bratislave na Kolibe bolo minimum teploty 20,6 °C. Aktualizácia 26.VIII.2022

 

Rekordne teplé Leto (VI-VIII) 2022 na východe Slovenska

8. 9. 2022

Leto (VI-VIII) 2022 bolo podľa údajov SHMÚ na MS v Košiciach na letisku rekordne teplé (o 4,3 °C nad DP 1901-2000), teda najteplejšie od začiatku pozorovaní (od 1881), až o 0,9 °C teplejšie ako doteraz najteplejšie Letá 2015 a 2018. Zároveň to bolo Leto veľmi suché v Košiciach na letisku (iba 55% zrážok z DP 1901-2000). Podobne to bolo aj na iných meteorologických staniciach na východe Slovenska, pričom miestami spadlo ešte menej zrážok. Vložil M. Lapin, 8.IX.2022

 

Babie leto 2022?

28. 9. 2022

Keď sa vyskytne relatívne teplé a slnečné počasie od 1.IX do 20.IX, tak to nazývame neskoré (alebo Mariánske) Leto. Od 21.IX to už môžeme považovať za Babie Leto (ak sú na to splnené aj ďalšie podmienky - anticyklóna, slabé prúdenie, nočné mrazy a hmla v dolinách, relatívne teplo a slnečno na horách, trvanie aspoň 5 dní). Babie Leto sa môže ojedinele vyskytnúť aj začiatkom Novembra, no najčastejšie v prvej polovici Októbra. Mariánske Leto v r. 2022 skončilo 15.IX a bolo dosť teplé, v Hurbanove sa vyskytlo 9 letných dní, možno na juhu Slovenska aj nejaký tropický deň. Zrážok bolo ale pomerne veľa, najmä 8. – 11.IX a 14. – 15.IX, spolu od 1. do 15.IX na Slovensku v priemere 36 mm. Do 15.IX bola priemerná teplota v Septembri 2022 na Slovensku asi o 2,0 °C vyššia ako DP z obdobia 1951-2000. Od 17.IX prevláda relatívne chladné, oblačné a daždivé počasie, ktoré vôbec nepripomína Babie leto. Tak zostane zrejme aj nasledujúcich 10 dní. Možno sa dočkáme Babieho leta niekedy v polovici Októbra 2022. Aktualizácia z 28.IX.2022

Vyzerá to tak, že 5.X.2022 začalo počasie pripomínajúce Babie leto tým, že je na horách teplo a slabší vietor, v nižších polohách zrána hmla a nízka oblačnosť, nevyskytujú sa skoro žiadne zrážky, no vysoká oblačnosť to miestami trochu kazí. Takéto počasie zotrvá asi do 9.X.2022. Na skutočné Babie leto s jasnou oblohou si ale musíme ešte počkať. Možno v druhej polovici Októbra 2022. Aktualizácia: 5.X.2022

Aj od 9.X.2022 zotrváva podobné počasie, teda relatívne teplo, občas vysoká oblačnosť a iba nepatrné zrážky. Pripomína to Babie leto, hoci nemáme nad strednou Európou stabilnejšiu tlakovú výš, vydrží to asi až do 25.X.2022.  Aktualizácia: 9.X.2022

Prerušované Babie leto pokračuje na Slovensku aj 16.X.2022, síce sa trochu ochladí 19.X.2022, no prevažne slnečné a relatívne teplé počasie s nepatrnými zrážkami zrejme potom vydrží až najmenej do 28.X.2022. Aktualizácia: 16.X.2022 

Takže, neskoré Babie leto skončí zrejme 3.XI.2022, no je možné, že po párdennom prerušení bude v inej podobe pokračovať aj v ďalších dňoch Novembra 2022. Aktualizácia: 29.X.2022

 

Teplejší X. ako IX.2022 na horách Slovenska

2. 11. 2022

Nestáva sa to často, aby v čase rýchleho poklesu teploty vzduchu v jeseni bol niekde na Slovensku Október v priemere teplejší ako September. V roku 2022 sa takáto udalosť vyskytla, IX.2022 mal na Chopku priemer teploty +3,0 °C  a na Lomnickom štíte -0,4 °C, no Október mal na Chopku +4,2 °C a na Lomnickom štíte +1,3 °C. September nebol pritom až taký studený, na Chopku bol len o 1,1 °C a na Lomnickom štíte len o 1,5 °C chladnejší ako dlhodobý priemer (DP) z obdobia 1961-1990, no Október bol na Chopku o 3,4 °C a na Lomnickom štíte o 3,1 °C teplejší ako DP 1961-1990. Všetko je to podľa údajov SHMÚ. Vložil: M. Lapin, 2.XI.2022

 

Martin na bielom koni

11. 11. 2022

Táto pranostika sa v médiách ale aj medzi laikmi častokrát interpretuje veľmi skreslene. Dátum 11. November bol totiž približne priemerným dňom výskytu prvého sneženia v zime v strednej Európe v nadmorskej výške okolo 300 m a nie prvého dňa so snehovou pokrývkou (ten je v priemere až začiatkom Decembra). Teda, tak to bolo kedysi pred rokom 1981 a najmä v 18. a 19. storočí. Teraz je už situácia odlišná, minulé klimatické charakteristiky sa menia v dôsledku otepľovania klímy a potvrdzuje to aj situácia v počasí v Novembri 2022. Aj tak želám všetkým Martinom príjemný meninový deň. Vložil: M. Lapin, 11.XI.2022

 

Ako bolo na námestiach počas Nežnej revolúcie?

17. 11. 2022

Ako spomienku uvádzam teplotu vzduchu počas Nežnej revolúcie na Slovensku. Takéto boli denné minimá teploty vzduchu v pamätných dňoch 17.- 20.XI.1989 (všetko podľa údajov SHMÚ).
Bratislava letisko: -3,5; -6,7; -7,4; -0,7 °C
Hurbanovo: -5,5; -7,2; -5,1; 1,4 °C
Košice letisko: -4,5; -6,9; -5,4; -6,4 °C
Poprad letisko: -7,7; -10,1; -9,6; -10,4 °C
Oravská Lesná: -17,5; -18,2; -16,6; -13,4 °C
Bolo nám teda na námestiach dosť chladno!
Vložil: M. Lapin, 17.XI.2022
 

Katarínske pranostiky

25. 11. 2022

Katarína na ľade - Vianoce na blate, alebo naopak.

Na Katarínu hladko - na Vianoce blatko, alebo naopak.

Aká bola Katarína, taká bude celá zima.

25.XI. majú meniny Kataríny a toto sú najznámejšie pranostiky spájané s týmto dátumom. Nemôžeme to brať doslovne, pranostiky spájané s jedným dňom roka v podstate nemajú žiaden meteorologický význam. Skôr tu ide o to, že ak nastúpi zimné počasie zavčasu, teda okolo Kataríny, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa potom o dva až 4 týždne výrazne oteplí, lebo sa na určitý čas vyčerpajú zásoby studeného vzduchu na severe. Na druhej strane, bez ohľadu na to existuje z iných príčin teplotná singularita nazývaná Vianočné oteplenie, ktorá má väčší štatistický význam. Pozrime sa teda, že ako to bolo v Hurbanove od roku 1951. Za Katarínske obdobie berieme dni 24-26.XI, za Vianoce 24-26.XII a za obdobie Vianočného oteplenia 21.XII-10.I. Z vyhodnotenia z obdobia 1951-2021/22 vyplýva, že v obidvoch prípadoch ide o štatisticky bezvýznamnú koreláciu, pranostika sa teda z štatistického pohľadu neplní, hoci sa vyskytlo v minulosti niekoľko rokov, keď bolo plnenie pranostiky ukážkové. Vianočno-novoročné obdobie sa ale javí ako relatívne teplé a v posledných rokoch sa ešte trochu viac otepľuje. Klimatická zmena sa teda prejavuje tak, že počas Vianočného oteplenia je ešte teplejšie ako v minulosti, hoci je rast teploty menší ako za celú zimu. Vložil: M. Lapin, 25.XI.2022

 

Najdené zložky

Štátnice v roku 2022

Datum: 12. 6. 2022
Fotografií: 5
Zložiek: 0