Choď na obsah Choď na menu
 


Máme opäť po dlhšom čase silné ElNiňo - aké bude mať dôsledky?

16. 10. 2015

ElNiňo je viac-menej pravidelne sa opakujúci jav v tropickom Pacifiku, keď sa pomerne náhle zvýši povrchová teplota oceánu v blízkosti Južnej Ameriky aj o viac ako 2 °C v priemere. Keďže v tom čase je vyššia aj priemerná teplota celého Pacifiku (Tichého oceánu), má to aj dôsledky na priemer globálnej teploty atmosféry. V niektorých prípadoch sa vplyvom javu ElNiňo zvýši globálny priemer teploty atmosféry až o 0,3 °C. V roku 2015 je ElNiňo sprevádzané aj pozitívnou fázou Pacifickej dekádnej oscilácie (v severnom Pacifiku), čo tiež prispieva k zvýšeniu globálneho priemeru teploty atmosféry. V príspevku uvedieme ďalej niektoré zaujímavosti z priebehu javu ElNiňo v roku 2015 (asi aj v prvých mesiacoch roka 2016). Je koniec XII.2015 a ElNiňo sa nevzdáva, po dosiahnutí maxima s NINO3.4 indexom 3,1 koncom novembra sa drží aj do 21.XII.2015 na týždennom priemere 2,9, čo znamená aj nový mesačný a asi aj 3-mesačný rekord od začiatku vyhodnocovania (od 1950). Pozrite obrázok v príspevku: Aktualizácia: 25.XII.2015

Vložil: M.Lapin, 16.X.2015

Očakávaný vývoj ElNiňo v roku 2015 a 2016 podľa NOAA (zvýšenie priemernej teploty povrchu tropického Pacifiku v sektore 3 a 4 v blízkosti Južnej Ameriky). Detaily je možné priebežne sledovať na: http://www.weatherzone.com.au/climate/indicator_enso.jsp?c=nino34&p=weekly

enso-15.jpg

Máme nové údaje odchýlok priemernej teploty povrchu oceánov (SST) na severnej (NH) a južnej (SH) pologuli od DP 1961-1990, tak ich môžeme dať do súvisu s Oceánickým Niňo indexom až do IX.2015. Všetky údaje sú 3-mesačné kĺzavé priemery (aby nebola taká veľká premenlivosť), posledný údaj je teda priemer za VII-IX.2015. Všimnite si atypický priebeh odchýlok SST na severnej pologuli od roku 2003, ktorý je jednoznačne spôsobený zrýchleným letným topením morského a pevninského ľadu v Arktíde. Nasledujúci mesiac bude ešte vyššia 3-mesačná SST na severnej pologuli (NH), potom bude už klesať. Kvalitnejší obrázok je v Grafoch a mapách globálnej teploty vo Fotoalbume.

oni-a-sst-15.jpg

Vložil: M. Lapin, 16.X.2015

V uplynulom týždni dosiahla hodnota Oceánického Niňo indexu v sektore 3.4 (tropický Pacifik v blízkosti Južnej Ameriky) až 2,7, čo je jedna z najvyšších hodnôt v histórii podrobnejších meraní. Podrobnosti je možné sledovať na stránke: http://www.weatherzone.com.au/climate/indicator_enso.jsp?c=nino34&p=weekly

Zároveň bola zaznamenaná neobvykle vysoká teplota povrchu Pacifiku na veľmi veľkej ploche, čo nepochybne zvýši priemernú teplotu najmä na severnej pologuli.

sst-2_11.jpg

Predpokladáme preto, že aj globálna teplota bude v roku 2015 neobvykle vysoká aj v porovnaní s rekordou hodnotou v roku 2014.

glob-t-cru-15.jpg

Vložil: M.Lapin, 6.XI.2015

oni-xii_22.jpg

Vložil: M.Lapin, 25.XII.2015

V tejto súvislosti je dosť dôležité, že ako sa bude vyvíjať NIŇO 3.4 index, zdá sa, že jeho pokles bude pozvoľnejší ako sa pred mesiacom očakávalo. To ale aj znamená, že globálna teplota môže byť v roku 2016 opäť rekordná, čiže vyššia ako vo výrazne rekordnom roku 2015.

nino-13_1.jpg

Vložil: M.Lapin, 13.I.2016

Tak, to sa nečakalo - ElNiňo bude asi najsilnejšie za celú dobu merania.

nino34-23_2.jpg

Vložil: M. Lapin, 23.II.2016

nino-fore-17_3.jpg

Vložil: M. Lapin, 17.III.2016

Podľa posledných odhadov skončí ElNiňo v na prelome mája a júna 2016 a do konca VI.2016 prejde do zápornej fázy ONI. Koncom roka 2016 už nastúpi slabšia LaNiňa, teda studená fáza ONI. Napriek tomu sa prejavuje slabnúce ElNiňo na rekordne vysokej teplote povrchu oceánov, najmä na severnej pologuli. Kvalitnejší obrázok je vo Fotoalbume (Mimoriadne počasie). Aktualizácia: 14.V.2016

nino-a-t-16.jpg

Najnovšia prognóza CFSv2 predsa len trochu zmiernila nástup LaNiňa v 2. polovici roka 2016.

ninofore-25_5.jpg

Vložil: M. Lapin, 25.V.2016