Choď na obsah Choď na menu
 


Pomery v Arktíde vplývajú na počasie v širokom okolí

24. 3. 2013

Ako sme už viackrát uviedli aj na týchto stránkach, zaznamenali sme v uplynulom roku neobvyklé minimum rozlohy plávajúceho morského ľadu v Arktíde, čo určite ovplyvnilo cirkuláciu atmosféry v širokom okolí, možno na celej severnej pologuli. V tých prípadoch, keď je Arktída relatívne teplá, vytvára sa nad severom našej planéty iba slabší cirkumpolárny vír (slabšia výšková cyklóna), čoho dôsledkom je pomalší prenos vzduchových hmôt v smere od západu na východ v celom pásme miernych šírok severnej pologule. Tak sa môžu vytvoriť podmienky na hlboký a dlhotrvajúci prenos studeného vzduchu od severu na juh a teplého od juhu na sever, pričom sa zoslabuje vplyv oceánov na kontinenty. Zimy bývajú preto v takýchto prípadoch na časti kontinentov v nižšej zemepisnej šírke ako 55° veľmi studené a letá naopak miestami na kontinentoch veľmi teplé. Pretože takýto vývoj už pretrváva asi dve desaťročia, zaznamenali sme v posledných rokoch niekoľko podobných anomálií atmosférického prúdenia a aj výrazné odchýlky teploty vzduchu od dlhodobého priemeru (aj nad 10 °C počas období presahujúcich 10 dní) ako máme aj teraz v marci 2013 (ilustračné obrázky sú vo Fotoalbume).

 

Vložil: M. Lapin, 24.III.2013

Studená perióda v severnej polovici Európy a teplá vo veľkej časti strednej Ázie v marci 2013

Na stránke WEB uvádzame zhodnotenie odchýlok mesačných priemerov teploty vzduchu na celej Zemi od dlhodobého priemeru (DP), kde je vidieť, že Arktída bola v posledných mesiacoch relatívne teplá, no na kontinentoch severnej pologule sa vyskytli významné regionálne odchýlky od DP obidvomi smermi, pričom priemerná teplota na kontinentoch severnej pologule bola od júna 2012 okolo 1,0 °C nad DP z obdobia 1901-2000, len v XII.2012 bola rovnaká ako DP. V podobnom trende pokračoval aj marec 2013, pričom studené počasie teraz zasiahlo severnú polovicu Európy (druhá polovica marca tam bude miestami o 10 °C chladnejšia ako DP z obdobia 1951-1990) a naopak mimoriadne teplo je v celej strednej Ázii a v južnej časti západnej Sibíri (aj vyše 10 °C nad DP). Aj tieto anomálie môžeme pripísať absencii dostatočného množstva studeného vzduchu v Arktíde a zoslabeniu prenosu vzduchových hmôt z Atlantického oceánu nad Európu. Záporná hodnota Arktickej oscilácie je jednou z charakteristík zoslabenej zonálnej cirkulácie (od západu na východ) okolo cirkumpolárneho víru nad Arktídou. Na priloženom obrázku vidíme, že počas uplynulej zimy prevládali výrazné záporné hodnoty AO. Ilustračné obrázky z 23. - 25.III.2013 sú vo FOTOALBUME v rubrike "Mimoriadne počasie" v lepšom rozlíšení. 

K obrázkom mám nasledujúce vysvetlenie: Výška hladiny AT 500 hPa nám približne znázorňuje teplotné pomery od zemského povrchu až po hladinu AT 500 hPa (čím je táto hladina vyššie, tým je priemerná teplota atmosféry pod ňou vyššia). Teplota vzduchu na hladine 850 hPa najlepšie charakterizuje teplotu postupujúcej vzduchovej hmoty atmosféry, lebo nie je tak silne ovplyvnená lokálnymi prízemnými podmienkami (inverzia, snehová pokrývka, teplé a studené moria). Charakteristiku Arktickej oscilácie nájdete na stránke WEB.

Vložil: M. Lapin, 25.III.2013, 20.00 h.

Je zrejmé, že relatívne teplé alebo studené zimy (XII-II), chladné polroky (CHP, X-III) alebo len jednotlivé mesiace CHP môžu byť v strednej Európe z rôznych príčin. Spravidla ide o zvláštne usporiadanie atmosférického prúdenia počas dlhšej doby, no do určitej miery to môže ovplyvniť priemerná teplota v Arktíde (Arctic dT, na obrázku ide o ročné priemery odchýlok teploty od dlhodobého priemeru (DP) severne od 64° s.z.š. podľa GISS) alebo aj dlhodobo záporná/kladná hodnota indexu Arktickej oscilácie v CHP (na obrázku je iba od roku 1951). Pretože nemám k dispozícii odchýlky teploty vzduchu od DP v celej strednej Európe, použil som iba odchýlky od DP z obdobia 1951-1980 na Slovensku (SR CHP). Arctic dT pre jednotlivé roky, SR CHP a AO CHP sú na obrázku vo Fotoalbume v lepšom rozlíšení, pričom SR CHP a AO CHP je pre X-XII daného roka a I-III nasledujúceho roka. Podľa korelačného koeficientu (r) je vidieť, že je tesnejšia a aj významná korelácia teploty CHP v SR a teploty v Arktíde (r je asi 0,3) ako teploty v CHP v SR a AO (r je asi 0,2), je teda zrejmé, že studené počasie v CHP môžu ovplyvňovať aj iné faktory, najmä regionálne usporiadanie atmosférického prúdenia. Záporné hodnoty AO a nízka teplota v Arktíde sa môžu prejaviť na znížení teploty v zime alebo v CHP aj inde ako v strednej Európe, pričom môže ísť aj o protikladné vplyvy, lebo záporná AO je spravidla vtedy, keď je teplota v Arktíde vyššia ako DP. V niektorých zimách môže teda spôsobiť pokles teploty v strednej Európe všeobecne nízka teplota v Arktíde, v iných zimách zase záporná AO (zoslabené zonálne prúdenie - od Atlantiku smerom k Európe). Údaje za CHP 2012/2013 sú iba predbežné.

Vložil: M.Lapin, 29.III.2013, 17.30 h.

arctic-ii_13b.jpg

 

 

Mesačné priemery plochy plávajúceho morského ľadu v Arktíde vo februári 1979-2013 v miliónoch štvorcových km, podľa NSIDC

 

 

 

 

 

nh850-23_3_13.gif

 

Teplota vzduchu vo výške okolo 1400 m (AT 850 hPa) nad severnou pologuľou (severný pól je v strede) 23.III.2013 o 13 h. SEČ podľa GFS. (vo FOTOALBUME je viac obrázkov)

 

 

 

 

 

 

 

ao-zima-2012_13.jpg

 

 Hodnoty indexu Arktickej oscilácie v zime 2012/2013 až do 25.III.2013 podľa NOAA a GFS predpoveď. Obrázok je v lepšom rozlíšení vo FOTOALBUME.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chp-v-sr.jpg

 

Graf ročných priemerov odchýlky teploty vzduchu v Arktíde od DP 1951-1980 (podľa GISS), odchýlky teploty vzduchu na Slovensku v CHP (X-III) od DP 1951-1980 (podľa SHMÚ) a indexu Arktickej oscilácie v CHP (X-III) (podľa NCEP NOAA). V lepšom rozlíšení je graf vo Fotoalbume (Mimoriadne počasie)