Choď na obsah Choď na menu
 


Poradie rokov podľa globálnej odchýlky teploty vzduchu

15. 11. 2013

Skončil rok 2013, uvádzame preto spresnené odhady odchýlky globálneho priemeru teploty vzduchu od dlhodobého priemeru (DP). Podľa toho sa rok 2013 umiestnil pravdepodobne na 6. až 7. mieste od roku 1880, pričom 9 z 10 najteplejších rokov sa vyskytlo po roku 2001. Na podobnom (6. až 7.) mieste by sa mal umiestniť rok 2013 aj v prípade priemernej teploty na severnej pologuli. Aj na severnej pologuli bolo 9 z 10 najteplejších rokov od roku 1880 až po roku 2001. Konečná Tabuľka s poradím rokov iba podľa 2 stredísk (GISS a CRU) je ďalej v príspevku.

Vložil: M. Lapin, 15.XI.2013, aktualizácia 24.I.2014

Poradie rokov podľa najvyššej priemernej teploty vzduchu za celý rok vo výške 2 m nad zemským povrchom (odchýlky dT v °C od dlhodobého priemeru 1951-1980 pre GISS a od 1961-1990 pre HadCRUT4 (CRU), Global - celá Zem, N H - severná pologuľa, údaje za rok 2013 sú pre CRU tiež konečné, môžu sa ale dodatočne mierne upravovať)                                                                              

Poradie

GISS rok

GISS dT

GISS rok

GISS dT

CRU rok

CRU  dT

CRU rok

CRU dT

od 1880

Global

Global

N H

N H

Global

Global

N H

N H

1

2010

0,67

2010

0,84

2010

0,55

2005

0,72

2

2005

0,66

2005

0,81

2005

0,54

2010

0,71

3

2007

0,63

2007

0,81

1998

0,53

2007

0,70

4

1998

0,62

2006

0,76

2003

0,50

2006

0,66

5

2002

0,62

1998

0,73

2006

0,50

2003

0,63

6

2013

0,61

2012

0,73

2009

0,49

2013

0,62

7

2003

0,61

2013

0,72

2013

0,49

1998

0,60

8

2006

0,60

2002

0,71

2002

0,49

2004

0,60

9

2009

0,60

2003

0,71

2007

0,48

2012

0,59

10

2012

0,58

2011

0,67

2012

0,45

2002

0,59

Podľa NCDC (NOAA) WEB skončil rok 2013 s globálnou odchýlkou 0,62 °C od dlhodobého priemeru z obdobia 1901-2000 na 4. mieste od roku 1880, teplejšie boli iba roky 2010 s ochýlkou 0,66 °C, 2005 s odchýlkou 0,65 °C a 1998 s odchýlkou 0,63 °C.

Aktualizácia: 24.I.2014 

Zdroj: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ a http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/