Choď na obsah Choď na menu
 


Rekord rozlohy morského ľadu v Antarktíde

24. 9. 2014

V polovici septembra obvykle dosahuje v Arktíde rozloha morského ľadu ročné minimum a v Antarktíde naopak ročné maximum (končí tam zima južnej pologule). Kým pred 2 rokmi (IX.2012) sme zaznamenali absolútne minimum rozlohy morského ľadu v Arktíde, teraz je to naopak absolútne maximum rozlohy morského ľadu v Antarktíde (IX.2014) od začiatku satelitných meraní (od roku 1979). Ide o zdanlivý paradox, lebo v auguste a aj v VI-VIII.2014 bola 4. najvyššia priemerná teplota povrchu oceánov a aj celková priemerná teplota na južnej pologuli (od roku 1880 podľa NCDC). V rovnakom čase bola na severnej pologuli vôbec najvyššia priemerná teplota oceánov a aj celová priemerná teplota na severnej pologuli (od roku 1880 podľa NCDC) - WEB. Ďalej v príspevku sa pokúsim o stručné vysvetlenie tohoto paradoxu, vrátane dokumentačných obrázkov.

Vložil: M. Lapin, 24.IX.2014

Ako môže vzniknúť rekordne veľká rozloha morského ľadu okolo Antarktídy?

Obrázky nájdete s lepším rozlíšením na stránke: WEB1 alebo WEB2 a WEB

NSIDC hodnotí plochu morského ľadu ako najmenej 15% pokrytia ľadom

ant-ice-2014.jpg

Časový priebeh ročného chodu rozlohy morského ľadu okolo Antarktídy, absolútne maximum od roku 1979 je asi 16,7 mil. km2 v septembi 2014

ant-ice-2014-b.jpg

Odchýlky od dlhodobého priemeru rozlohy morského ľadu okolo Antarktídy po dňoch a mesacoch od roku 1979 (maximálna odchýlka asi 2 mil. km2 (13%) v VIII až IX.2014)

ant-ice-2014-c.jpg

Priebeh rozlohy oceánu pokrytého aspoň s 15% morského ľadu okolo Antarktídy v roku 2014 a porovnanie s dlhodobým priemerom z obdobia 1981-2010 (rozloha 20 mil. km2 je rekordom od roku 1979).

ant-ice-2014-d.jpg

Odchýlky teploty povrchu oceánov na Zemi od dlhodobého priemeru v °C (modré sú pod dlhodobým priemerom, žlté a červené nad DP)

Komentár

Uvedený zdanlivý paradox, keď priemer teploty oceánov na južnej pologuli bol v auguste 2014 o 0,51 °C a v VI-VIII.2014 o 0,53 °C vyšší ako dlhodobý priemer (DP; a bol tak 4. najvyšší od roku 1880) je najmä v tom, že okolo Antarktídy bolo v roku 2014 (ale aj v minulých rokoch) na povrchu oceánov viac studenej máloslanej vody nad slanou a až o 10 °C teplejšou morskou vodou. Je zrejmé, že takáto vrstva studenej máloslanej vody ľahšie zamrzne ako slaná morská voda. Vidíme to aj na poslednom obrázku, kde je okolo morského ľadu stále ešte relatívne studená, no už nie zamrznutá voda.

Ako také veľké množstvo máloslanej vody môže okolo Antarktídy vzniknúť? Je to predovšetkým kvôli topeniu ľadovcov v pobrežných a nižších polohách Antarktídy (teplota vzduchu bola v uplynulom lete (XII.2013-II.2014) ale aj v III-IV.2014) na viacerých miestach podstatne vyššia ako DP). To zabezpečilo zvýšený prísun vody bez morskej soli a s teplotou iba tesne nad 0 °C do okolitých morí a oceánov. Táto voda, pochopiteľne, až do premiešania s morskou vodou pláva nad slanou morskou vodou, lebo má nižšiu hustotu. Okrem toho na miestach s vyššou teplotou padali aj vyššie úhrny zrážok, pretože okolo Antarktídy je intenzívna cyklonálna činnosť a pri raste teploty vzduchu o 1 °C sa zvyšujú úhrny zrážok asi o 10% (je tak viac vodnej pary v atmosfére v stave nasýtenia).

Zmeny objemu pevninských ľadovcov na severnej a južnej pologuli sú zhrnuté napríklad v: http://www.skepticalscience.com/antarctica-gaining-ice.htm. Vidíme, že rastie o málo iba ľadovec vo východnej Antarktíde, ktorý má veľkú nadmorskú výšku, preto aj nízku teplotu (vďaka rastu teploty tam ale pribúdajú snehové zrážky, z ktorých sa pevninský ľadovec tvorí).

Takéto prípady sa vyskytovali zrejme aj v minulosti, napríklad pred 5 až 7 mil. rokmi mala Antarktída zrejme viac pevninského a aj morského ľadu ako teraz. Vtedy bolo na Zemi v priemere teplejšie ako v súčasnosti asi o 4 °C a na severnej pologuli nebol prakticky žiaden pevninský ľad a iba málo morského ľadu v zime v Arktíde.

Druhá hypotéza zväčšenia morského ľadu okolo Antarktídy predpokladá zmenu morského a atmosférického prúdenia (zatiaľ nepotvrdené). Existujú aj iné nepotvrdené hypotézy.

Vložil: M. Lapin, 24.IX.2014

sh-seaice-3_10.jpg

Koncom septembra 2014 začala rekordná plocha morského ľadu okolo Antarktídy rýchle klesať. Na http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/  môžete sledovať ďalší vývoj. Ak sa rozvinie silnejšie ElNiňo do XII.2014, tak môžeme očakávať v roku 2015 veľké zmeny v zaľadnení v porovnaní s dlhodobým priemerom nielen okolo Antarktídy ale aj v Arktíde.

Vložil: M. Lapin, 4.X.2014

antarctica-22_10.jpg

Plocha morského ľadu okolo Antarktídy pokračuje v rýchlom poklese. Za mesiac ubudlo takmer dva mil. km2 z celkovej rozlohy. 

Vložil: M. Lapin, 22.X.2014

Pokračuje rýchly pokles morského ľadu okolo Antarktídy a z rekordného maxima sa čoskoro zrejme dostane na dlhodobý priemer v danej ročnej dobe:

sh-snow-21_11.jpg

Vložil: M. Lapin, 22.XI.2014