Choď na obsah Choď na menu
 


Rok 2015 bol výrazne najteplejší - Potvrdené z viacerých zdrojov

21. 1. 2016

Odchýlky priemerov teploty v °C od dlhodobého priemeru 1901-2000 (NCDC), 1951-1980 (GISS) a 1961-1990 (CRU a SST), NCDC, GISS a CRU je pre globálne priemery, Nh a Sh pre severnú a južnú pologuľu a Pol pre Arktídu (za 64°), SST je teplota povrchu oceánov (v poradí najteplejších rokov od roku 1880 podľa NCDC).   

Rok

NCDC

GISS

NhGISS

PolGISS

CRU

NhCRU

NhSST

ShSST

2015

0,90

0,87

1,13

1,71

0,745

1,002

0,737

0,425

2014

0,74

0,74

0,91

1,79

0,567

0,756

0,617

0,335

2010

0,70

0,72

0,89

1,98

0,559

0,738

0,456

0,362

2013

0,66

0,65

0,76

1,15

0,449

0,645

0,451

0,303

2005

0,65

0,63

0,84

1,93

0,544

0,727

0,484

0,303

1998

0,63

0,63

0,73

0,91

0,536

0,612

0,413

0,394

2009

0,63

0,64

0,71

1,20

0,506

0,597

0,417

0,361

2012

0,62

0,63

0,77

1,82

0,470

0,629

0,413

0,287

2003

0,61

0,62

0,73

1,42

0,509

0,649

0,449

0,323

2006

0,61

0,63

0,80

1,62

0,505

0,675

0,440

0,290

2007

0,61

0,66

0,83

1,91

0,493

0,720

0,386

0,224

2002

0,60

0,63

0,71

1,26

0,496

0,594

0,363

0,350

2004

0,57

0,54

0,68

0,60

0,450

0,608

0,467

0,243

2011

0,57

0,60

0,71

2,05

0,422

0,571

0,317

0,278

2001

0,54

0,54

0,65

1,04

0,440

0,556

0,340

0,327

2008

0,54

0,53

0,66

1,35

0,395

0,571

0,352

0,190

Spracoval: M. Lapin podľa zdrojov uvedených stredísk (NCDC NOAA, GISS NASA a CRU GB)

Je známe, že silné epizódy ElNiňo sa viac prejavujú na odchýlkach teploty v trópoch ako v polárnych oblastiach. Na tomto obrázku je porovnanie odchýlok od DP 1951-1980 podľa GISS v období 1880-2015 Trópy sú 24° od rovníka (červená čiara) a Arktída je severnejšie od 64°s.z.š (modrá čiara). Tak to bolo aj v roku 1998. Polárne oblasti zase lepšie reagujú na rast koncentrácie CO2 ale aj na rast zakalenia atmosféry aerosólmi, pretože tam vodná para v atmosfére nehrá takú dôležitú úlohu ako v trópoch. Na priemernú teplotu Arktídy vplýva aj cirkulácia atmosféry, oblačnosť, snehová pokrývka, pokrytie morským ľadom atď, preto je tam také veľké kolísanie priemernej teploty. Lepšie obrázky sú vo Fotoalbume.

troppolargiss-15.jpg

Skeptikom zostala už iba jedna nádej na zmysluplné argumenty - satelitné merania RSS. Zatiaľ sa vo vyšších vrstvách atmosféry oteplenie významnejšie neprejavilo. Spoľahlivosť meraní RSS je ale horšia ako kombinované CRU výpočty (pozemné meteorologické merania + satelitné merania teploty povrchu oceánov, červená čiara). CRU má odchýlky od DP 1961-1990 a RSS od DP 4979-1998. Lepšie obrázky sú vo Fotoalbume.

rssacru-15.jpg

Vložil: M.Lapin, 26.I.2016

noaa-nh-16.jpg

Vložil: M. Lapin, 25.II.2016