Choď na obsah Choď na menu
 


Stále je relatívne teplo v strednej Európe !

8. 11. 2014

V strednej Európe je stále relatívne veľmi teplo, zima sa odkladá (zatiaľ na neurčito)! Je veľká šanca, že rok 2014 bude najteplejším rokom v celej histórii meteorologických meraní nielen v strednej Európe ale aj na celej Zemi v priemere. Podrobnosti budem uvádzať postupne v priloženom príspevku. Výhľad odchýlok priemernej mesačnej teploty od dlhodobého priemeru je celkom úspešný na stránke: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/CFSv2/htmls/euT2me3Mon.html

Vložil: M. Lapin, 8.XI.2014

Kópie predpovede odchýlok mesačných priemerov teploty vzduchu podľa modelu CFS (NOAA) z 8.XI.2014

(Iné modely a iné strediská majú vo výhľade väčšinou len mierne odlišné hodnoty odchýlok od DP)

cfs-xi_14.jpg

Európa XI.2014 - o 3 až 4 °C teplejší ako DP (dlhodobý priemer)

cfs-xii_14.jpg

Európa XII.2014 (zatiaľ o 1 °C teplejší ako DP

Úspešnosť dlhodobých predpovedí

Každé stredisko, ktoré vydáva predpovede si ich aj vyhodnocuje z pohľadu úspešnosti (robím to aj ja po skončení každej sezóny). Napríklad stredisko CFS ich má na stránke:  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfs_verif/verif.html. 

V zásade závisí úspešnosť od predpovedaného prvku, od regiónu a od ročnej doby. Najobjektívnejšie je hodnotenie podľa kvartilovej odchýlky, teda v rámci kvartilovej odchýlky na obidve strany od predpovedanej hodnoty je predpoveď úspešná na 100%, ak prekročí 2-krát kvartilovú odchýlku, tak je úspešnosť 0%. Dá sa to povedať aj inak: ak predpovedáme, že mesiac bude teplotne normálny, tak to znamená, že jeho priemerná teplota sa bude odlišovať od dlhodobého priemeru nanajvýš v medziach horného a dolného kvartilu (25% až 75% rozptylu). Ak ale predpovedáme, že bude teplotne nadnormálny a v skutočnosti bol podnormálny, tak má predpoveď 0% úspešnosť, čiže bola celkom neúspešná.

Pre Hurbanovo sú pre mesačné a sezónne priemery teploty nasledujúce priemery, mediány a kvartily (vypočítané z obdobia 1901-2000): január, priemer -1,5 °C, medián (stredná hodnota) -1,3 °C, dolný kvartil -3,5 °C, horný kvartil +0,2 °C, júl 20,3 °C, 20,2 °C, 19,4 °C a 21,1 °C, rok 9,9 °C, 10,0 °C, 9,4 °C a 10,4 °C, zima -0,2 °C, +0,1 °C, -1,2 °C a +1,0 °C, leto 19,4 °C, 19,5 °C, 18,8 °C a 19,9 °C. Vzdialenosť horného a dolného kvartilu od dlhodobého priemeru (ani od mediánu) nemusí byť rovnaká, lebo výskyt údajov má obvykle iné ako symetrické rozdelenie. Podobne je to aj pri denných a iných priemeroch teploty, čím je obdobie kratšie, tým je rozptyl (premenlivosť údajov) väčší. Pri úhrnoch zrážok je to podobne, tam sa kvartily vyjadrujú v % dlhodobého priemeru.

Ak sa predpovedá konkrétna hodnota teploty, tak smerom nahor a nadol má v intervale posunutej kvartilovej odchýlky predpoveď 100%-nú úspešnosť, pri odchýlke 2-krát kvartilová odchýlka 0%-nú úspešnosť, medzi tým sa môže stanoviť postupne klesajúca úspešnosť. Kvartilová odchýlka sa počíta od mediánu na obidve strany zvlášť a nie od dlhodobého priemeru (rozdelenie údajov je občas značne asymetrické). Občas sa ale hodnotí predpoveď len podľa toho, že či bola výsledná teplota v súlade so znamienkom odchýlky. Teda, ak predpoveď znela, že bude mesiac teplotne nadnormálny, tak všetky teplotne nadnormálne hodnoty (nad horným kvartilom) majú 100%-nú úspešnosť bez ohľadu na veľkosť odchýlky. Výsledná úspešnosť predpovedí je potom priemer úspešnosti za dlhé obdobie (najmenej za 10 rokov). 

Vložil: M. Lapin, 9.XI.2014