Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovisko k hurikánu Sandy

3. 11. 2012

Hurikán Sandy, 23.-31.X.2012, spôsobil jednu z najväčších prírodných katastróf v novodobých dejinách USA najmä preto, že zasiahol husto obývané pobrežie v okolí mesta New York. Stalo sa tak napriek tomu, že tento hurikán dosiahol iba silu 1. kategórie (s maximálnou priemernou rýchlosťou vetra do 153 km za hodinu, 5. kategória hurikánov má priemer rýchlosti vetra nad 251 km za hodinu). Hurikán je tropická cyklóna, v ktorej prekročí krátkodobý priemer rýchlosti vetra vo výške 10 m 118 km za hodinu (podľa Saffir Simpsonovej klasifikácie).

Vložil: M. Lapin, 3.XI.2012 (časť textu tohoto stanoviska uverejnil denník Pravda 2.XI.2012)

K hurikánu Sandy som sa vyjadril v Téme dňa v TA3 29.X.2012, teda v deň zásahu USA:  http://www.ta3.com/clanok/1008568/superburka-utoci-na-usa-kto-vyhral-na-ukrajine.html 

Hurikán Sandy skončil svoju púť skazy, začína sa bilancovanie

Milan Lapin, FMFI, Univerzita Komenského

Tropická cyklóna Sandy vznikla v Karibskej oblasti južne od Jamajky 22. októbra ako nepomenovaná "tropická depresia" (už 23.X. bola pomenovanou "tropickou búrkou" Sandy a 24.X. hurikánom Sandy 1. kategórie), pomerne rýchlo nadobudla veľký plošný rozmer a postupovala na sever až severovýchod cez Jamajku, 25. októbra zasiahla Kubu a Haiti, postupovala cez Bahamy, potom pozdĺž Golfského prúdu a zhruba na úrovni mesta Washington náhle zmenila smer na severozápad k pobrežiu USA, ktoré zasiahla plnou silou 29. októbra. Napriek tomu, že 18. tropická cyklóna tohtoročnej sezóny v severnom Atlantiku dosahovala zväčša iba silu 1. kategórie hurikánu s priemernou rýchlosťou do 153 km za hodinu (podľa Saffir Simpsonovej hurikánovej stupnice iba nakrátko prekročila silu hurikánu 2. kategórie v blízkosti Kuby a prechodne bola počas postupu aj slabšia ako 1. kategória), zapíše sa do novodobej histórie USA ako jedna z najväčších prírodných katastróf s priamymi škodami presahujúcimi 30 miliárd dolárov a s viac ako 100 smrteľnými ľudskými obeťami len v USA. Ďalších asi 70 ľudí zahynulo na Kube, v Haiti a v iných oblastiach, kadiaľ hurikán Sandy prechádzal. Iba na okraj uvádzame, že hurikán Katrina dosiahol koncom augusta 2005 južne od mesta New Orleans silu 5. stupňa s maximálnou priemernou rýchlosťou vetra 280 až 285 km za hodinu (jednotlivé nárazy vetra boli ešte silnejšie).

Po dosiahnutí pobrežia USA hurikán Sandy príliš nezoslabol, ako sa zvyčajne stáva, lebo sa dostal do kontaktu s veľmi studeným vzduchom vo vnútrozemí USA a Kanady. Tým sa premenil na pomerne intenzívnu mimotropickú cyklónu, podobné sa vyskytujú napríklad aj v oblasti severného Atlantiku, najmä západne až severne od Britských ostrovov. Americké médiá nazvali túto metamorfózu hurikánu Sandy ako „superbúrku mimoriadnej sily“. Po postupe na sever sa nad územím Kanady táto cyklóna zmenila na bežnú tlakovú níž miernych zemepisných šírok a postupne zoslabla.

Po skončení ničivej púti hurikánu Sandy a následnej „superbúrky“ sa začali bilancovať škody, poisťovne rátajú výšku poistných udalostí, prebieha oprava a rekonštrukcia poškodenej alebo zničenej infraštruktúry. Meteorológovia a klimatológovia analyzujú príčiny vzniku a priebehu nezvyčajnej tropickej cyklóny. Hurikán Sandy sa naozaj vyznačoval niekoľkými zvláštnosťami, ktoré stoja za podrobnejšiu analýzu, napriek tomu, že dosiahol iba 1. stupeň hurikánovej škály. Na tomto mieste sa pokúsime naznačiť iba tie najdôležitejšie.

Americkí meteorológovia a klimatológovia majú rozsiahle skúsenosti s analýzou a prognózou vývoja hurikánov tak v Atlantickej ako aj v Pacifickej oblasti. Používajú pritom najmodernejšie výdobytky vedy a techniky, vrátane superpočítačov, podrobného pozemného a satelitného monitoringu, špeciálnych lietadiel a komplikovaných fyzikálnych modelov. Aj vďaka takýmto predpokladom dokážu celkom úspešne predpovedať dráhu a silu tropických cyklón a hurikánov s predstihom až 5 dní. Zvyčajne s predstihom dva dni už poskytujú detailné informácie o očakávanej rýchlosti vetra, o plošnom rozdelení intenzity a úhrnov zrážok, o výške pobrežných morských vĺn a o ďalších nebezpečných javoch. Napriek takej podrobnosti sa uvedené predpovede vydávajú vždy s určitým intervalom očakávaných hodnôt. Štátne a miestne orgány samosprávy sa na základe takýchto informácií rozhodnú o predbežných opatreniach na redukciu možných škôd a o evakuácii obyvateľov do vzdialenejších oblastí od pobrežia. Je len pochopiteľné, že prípravy a záchranné práce sa robia pre tú najhoršiu alternatívu predpovedí meteorológov. Aj preto je dosť nespravodlivé, ak obyvatelia obviňujú meteorológov z neprimerane drastických opatrení v súvislosti s evakuáciou veľkého počtu obyvateľov v tých prípadoch, keď je hurikán slabší ako najhoršia verzia predpovede.

Klimatológovia sa zamýšľajú hlavne nad príčinami mimoriadneho vývoja hurikánov a o možnej súvislosti s globálnym otepľovaním. Na to, aby vznikol silný alebo plošne rozsiahly hurikán (ale aj iné tropické cyklóny) musí byť splnených niekoľko fyzikálnych predpokladov. Základom je dostatočne vysoká teplota povrchu oceánu (vyššia ako 26 °C), ďalej je to labilné teplotné zvrstvenie atmosféry a charakteristická štruktúra smeru a rýchlosti vetra v atmosfére až do výšky 11 km.  V prípade hurikánu Sandy bola teplota hladiny oceánu spočiatku 30 až 31 °C, pozdĺž Golfského prúdu sa postupne znížila až na 27 °C. Pri pobreží, v blízkosti mesta New York, bola ale teplota povrchu oceánu už nižšia ako 25 °C. Sú to hodnoty o 1 až 3 °C vyššie ako je dlhodobý priemer. Hurikán má spravidla rovnomerné horizontálne rozdelenie teploty vzduchu, no ak sa dostane do kontaktu so studeným vzduchom, tak sa vytvorí v ňom teplý a studený sektor a rýchle sa premení na hlbokú mimotropickú tlakovú níž s veľmi intenzívnymi prejavmi počasia, hlavne so silným vetrom a intenzívnymi zrážkami (skúsenosti majú s tým najmä obyvatelia Britských ostrovov). Všetky tieto predpoklady boli v prípade Sandy splnené. Mimoriadne teplý povrch oceánu spôsobil, že hurikán Sandy sa vyvinul do veľkej horizontálnej šírky (až 1600 km), pričom je potrebné uvedomiť si, že s rastom teploty o 1 °C sa zvyšuje nad oceánom aj obsah vodnej pary v atmosfére o 6% a množstvo spadnutých zrážok až o 10% (kvôli zvýšenej dynamike atmosférických procesov pri väčšom uvoľnení latentného tepla kondenzácie vodnej pary). Vo vnútrozemí USA a Kanady bol studený vzduch s teplotou až –10 °C. To všetko zapríčinilo, že mal hurikán Sandy taký nezvyčajný priebeh aj keď dosiahol priemernú rýchlosť vetra iba okolo 135 km za hodinu pri jeho kontakte s pobrežím USA v priestore mesta New York (jednotlivé nárazy rýchlosti vetra boli ale oveľa silnejšie). More sa však zdvihlo pri pobreží až o 4 m (v porovnaní s normálnym rozsahom kolísania výšky morskej hladiny, pričom k tomu určite napomohol aj zvýšený príliv kvôli danej fáze Mesiaca), vlny dosiahli ešte oveľa väčšiu výšku. Za 24 hodín spadlo aj viac ako 150 litrov zrážok na meter štvorcový (150 mm), čo pri danej konfigurácii terénu spôsobilo vznik rozsiahlych náhlych povodní. V studenej časti „superbúrky“ napadalo v USA neskôr až 100 cm snehu, čo pri silnom vetre spôsobilo nemalé problémy.

Je zrejmé, že v súvislosti s ďalším globálnym otepľovaním musíme počítať aj so zhoršením nepriaznivých prejavov takých udalostí ako je kontakt hurikánov a iných tropických cyklón s husto zaľudneným pobrežím kontinentov a niektorých ostrovov. Je to predovšetkým kvôli rastu teploty povrchu oceánov a atmosféry, tým aj množstva vodnej pary v atmosfére v stave nasýtenia. Ďalším dôležitým faktom je zmena atmosférickej cirkulácie v miernych šírkach v prípade rýchlejšieho rastu teploty v Arktíde ako inde (zoslabuje tým západné zonálne prúdenie atmosféry a zväčšuje sa počet prípadov s meridionálnym prenosom vzduchových hmôt (z juhu na sever a opačne) ale aj počet náhlych zmien prúdenia atmosféry).

Poznámka: Časť z tohto textu bola uverejnená v denníku Pravda 2.XI.2012 (v tlačenej a aj internetovej verzii, v rubrike Názory). Viac o hurikáne Sandy sa možete dočítať na stránke (postupne sa upresňujú): http://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Sandy