Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Mimoriadne dusno na východe Slovenska

6. 8. 2023

Dňa 5.VIII.2023 sa na krajnom východe Slovenska vyskytovala popoludní teplota vzduchu okolo 30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nad 60%. To spôsobilo, že bol tam tlak vodnej pary vo vzduchu vyšší ako 24 hPa, v Kamenici nad Cirochou aj vyšší ako 31 hPa. Je to mimoriadne vysoká hodnota tlaku vodnej pary, ktorá môže spôsobiť závažné zdravotné problémy mnohým ľuďom. Pre Strednú Európu je hranica dusna 18,7 hPa a veľmi silného dusna 24 hPa. Vložil: M. Lapin, 6.VIII.2023

Podľa SHMÚ sa zvýšil neskôr popoludní tlak vodnej pary v Kamenici n/C až na 33,6 hPa, čo je už dosť vysoká hodnota aj pre vlhkú rovníkovú oblasť. Aktualizácia: 6.VIII.2023

 

Mimoriadna zrážková epizóda na Slovensku, 4-6.VIII.2023

7. 8. 2023

Máme za sebou 3 dni výdatných zrážok počas prechodu cyklóny zo Stredomoria cez Slovensko na sever. Bola to cyklóna vo veľmi teplom a veľmi vlhkom vzduchu, preto sa počas nej vyskytlo predbežne asi 10 denných úhrnov zrážok 100 mm alebo viac a priemerný úhrn zrážok na Slovensku bol za 3 dni z asi 430 automatických staníc SHMÚ asi 50,7 mm (64,4%  z celomesačného normálu, DP 1901-1990). V povodí Horného Váhu to bolo za 3 dni v priemere 53,5 mm, v povodí Popradu 83,9 mm, v povodí Slanej 91,2 mm, v povodí Hornádu 57,0 mm, v povodí Bodvy 71,9 mm, v povodí Hrona 45,7 mm, v povodí Ipľa 43,6 mm, v povodí Nitry 42,4 mm, v povodí Dolného Váhu len 27,7 mm, v povodí Moravy 31,8 mm, v povodí zbytku Dunaja na juhu len 26,2 mm, v povodí Bodrogu 42,2 mm. Na 3 obrázkoch uvádzam na mojom profile Facebooku 24-hodinové úhrny zrážok v mm v 3 dňoch 4-6.VIII.2023 podľa operatívnych meraní SHMÚ. Bola to teda významná zrážková anomália na Slovensku, no v minulosti sme mali aj výdatnejšie zrážky. Za zmienku stojí hlavne 29.VI.1958, keď sa na 36 zrážkomerných staniciach v SR vyskytol denný úhrn zrážok 100 mm alebo viac. Vložil: M. Lapin, 7.VIII.2023

 

Mimoriadny rekord denných a mesačných priemerov teploty vzduchu v VII.2023

15. 8. 2023

Tak ako sme už dlho predpokladali, bol VII.2023 podľa strediska GISS (NASA) až nezvyčajne rekordne teplý tak Globálne (v celosvetovom priemere) ako aj na Severnej pologuli. Doterajší Júlový rekord z VII.2019 bol prekonaný pri Globálnej teplote o 0,24 °C a z VII.2020 na Severnej pologuli dokonca o 0,34 °C. Pre VII.2023 bolo rekordne teplo na mnohých miestach na Zemi a niekde aj viac ako o 7 °C v štvorci 250x250 km nad DP 1951-1980. Veľmi podobné výsledky sú aj podľa spracovania NCDC (NOAA), VII.2023 bol v porovnaní s DP 1901-2000 o 1,12 °C teplejší Globálne a o 1,43 °C teplejší na Severnej pologuli. Na Severnej pologuli je v dennom priemere teplota vzduchu do 14.VIII.2023 už 30 dní vyššia ako bol doterajší rekord z 10.VIII.2022 (22,19 °C) a dosiahla hodnotu od 22,21 °C do 22,62 °C. Globálne bola priemerná teplota od 3.VII do 7.VIII.2023 vyššia ako doterajší rekord z 24.VII.2022 (16,92 °C) a dosiahla od 16,94 °C do 17,23 °C (denné rekordy sú podľa NCEP, USA). Vložil: M. Lapin, 15.VIII.2023

 

Tretia vlna horúčav na Slovensku v r. 2023

16. 8. 2023

Dňa 13.VIII.2023 pravdepodobne začala 3. vlna horúčav v r. 2023 na JZ Slovensku (2. na JV Slovensku), pretože maximum teploty vzduchu je odvtedy 30 °C a viac a denný priemer teploty vzduchu 23 °C a viac aspoň na jednej MS, navyše je miestami aj vysoká vlhkosť vzduchu (vyše 18,7 hPa). Je predpoklad, že do 22.VIII.2023 niekde v SR dosiahne maximum teploty vzduchu 35 °C alebo denný priemer teploty vzduchu 27 °C. Vložil M. Lapin, 16.VIII.2023

Zatiaľ bolo iba na jednej MS SHMÚ denné maximum teploty vzduchu 30 °C a viac každý deň od 13.VIII.2023, no na MS Slovenský Grob nepovažujem meranie maximálnej teploty za príliš spoľahlivé. Isté je ale to, že tak na juhozápade SR ako aj na juhovýchode SR bolo najmenej 5 dní za sebou aspoň na jednej MS s priemernou teplotou 23 °C a viac, takže je šanca, že sa splní druhá podmienka vlny horúčav do 24.VIII.2023, keďže predpokladám, že niekde bude denný priemer teploty vzduchu 27 °C a viac aspoň jeden deň. Bude to ale slabšia vlna horúčav ako sme mali v minulých rokoch, no je počas nej vysoká vlhkosť vzduchu. Aktualizácia: 18.VIII.2023.

21.VIII.2023 boli splnené podmienky na vlnu horúčav na JZ Slovenska podľa obidvoch definícií - mali sme aj maximum teploty vzduchu 35 °C a viac a denný priemer teploty 27 °C a viac, pričom aj maximá 30 °C a viac a aj denné priemery 23 °C a viac trvajú najmenej 5 dní a najmenej na jednej MS SHMÚ. Táto vlna horúčav bude pokračovať asi do 26.VIII.2023. Aktualizácia: 22.VIII.2023

Podľa najnovšej predpovede počasia by mala táto vlna horúčav skončiť na JZ Slovenska (po Dudince) v pondelok 28.VIII.2023. Trvala od 13.VIII.2023, teda 16 dní, čo je už dosť veľká záťaž pre mnohých ľudí. Vďaka nej sa zvýši priemerná mesačná teplota v Hurbanove asi až na 22 °C, čo je o 2,5 °C viac ako DP 1901-2000 (to po ochladení málokto predpokladal aj 12.VIII.2023). Aktualizácia: 27.VIII.2023

 

Tropické noci pokračujú aj koncom VIII.2023

22. 8. 2023

Aj noc z 21. na 22.VIII.2023 bola tropická na mnohých MS SHMÚ na Slovensku (z profesionálnych staníc neklesla pod 20 °C na Malom Javorníku (584 m n.m.) 23,8 °C, V Bratislave na Kolibe 22,7 °C, v Bratislave na letisku 20,1 °C, v Jaslovských Bohuniciach 20,9 °C, v Košiciach na letisku 20,0 °C a v Milhostove 20,7 °C, tesne nebola tropická noc v Hurbanove a v Piešťanoch 19,9 °C). Bola to už 20. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2023. Vložil: M. Lapin, 22.VIII.2023

Aj noc z 22. na 23.VIII.2023 bola tropická na mnohých MS SHMÚ na Slovensku (z profesionálnych MS neklesla teplota pod 20 °C na 8 MS: Bratislava Koliba 23,3 °C, Bratislava letisko 22,4 °C, Košice letisko 20,8 °C, Hurbanovo 20,7 °C, Milhostov 20,5 °C atď.). Aktualizácia 23.VIII.2023

V noci z 23. na 24.VIII.2023 neklesla teplota vzduchu pod 20 °C len na niekoľkých MS SHMÚ na JZ Slovenska a na krajnom juhu JV Slovenska (minimá teploty na profesionálnych MS: Bratislava Koliba 21,0 °C, Malý Javorník 21,2 °C, Milhostov 19,5 °C). Aktualizácia: 24.VIII.2023

Noc z 24. na 25.VIII.2023 bola tropická na viacerých MS SHMÚ na JZ Slovenska a na Záhorí (Bratislava Koliba 20,5 °C, Bratislava letisko 20,1 °C...). Aktualizácia: 25.VIII.2023

Aj noc z 25. na 26.VIII.2023 bola tropická na mnohých MS SHMÚ na JZ Slovensku (Malý Javorník 23,0 °C,Bratislava Koliba 22,1 °C, Hurbanovo 20,7 °C...). Aktualizácia: 26.VIII.2023 

Už 25. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2023 sa vyskytla aj z 27. na 28.VIII.2023. Bolo to zrejme iba na dobrovoľníckych MS SHMÚ (Orechová, Vysoká n/Uhom, Štós kúpele a možno aj na niektorých vyvýšených miestach, lebo celý rad MS mal minimum teploty vzduchu len tesne pod 20 °C. Aktualizácia: 28.VIIII.2023

 

Dlhé obdobie rekordnej priemernej teploty na Severnej pologuli

24. 8. 2023

Od 16.VII.2023 do 18.VIII.2023 bola podľa vyhodnotenia NCEP (USA) priemerná teplota vzduchu na Severnej pologuli vo výške 2 m každý deň vyššia (34 dní) ako doterajší rekord 22,17 °C z 10.VIII.2022. Priemerná teplota sa pohybovala od 22,21 °C do 22,62 °C. Iba dodávam, že Globálna teplota vzduchu (priemer na celej Zemi) bola každý deň vyššia ako doterajší rekord 16,92 °C z 24.VII.2022 od 3.VII.2023 do 7.VIII.2023. Aj z toho dôvodu dosiahne zrejme aj mesačný priemer teploty vzduchu vo výške 2 m v VIII.2023 rekordne vysokú hodnotu tak Globálne ako aj na Severnej pologuli (podobne ako v VII.2023). Vložil: M. Lapin, 24.VIII.2023

 

Najdené zložky

Neboli najdené žiadne zložky